Firmowa polisa na życie nie zwalnia z wypłaty odprawy pośmiertnej

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 05-05-2014 r.

W razie śmierci pracownika pracodawca ma obowiązek wypłacić członkom jego rodziny odprawę pośmiertną. Nie musi jednak tego robić, jeśli ubezpieczył pracownika na życie. Ale jest warunek – składki na firmową polisę na życie finansuje pracodawca.

Odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy. Odprawa ta przysługuje członkom rodziny w równych częściach, a jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy zmarłego pracownika u danego pracodawcy.

 

Tylko w jednym przypadku pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej – gdy ubezpieczył pracownika na życie oraz opłacał z własnych środków składki na to ubezpieczenie.

Zdaniem MPiPS
(…) Natomiast w razie częściowego zaspokojenia przez zakład ubezpieczeń roszczeń osób uprawnionych do odprawy pracodawca jest zwolniony tylko w tej części z długu wobec tych osób. Jest on zatem zobowiązany do wypłaty kwoty stanowiącej różnicę między odprawą przysługującą na podstawie powołanych przepisów a odszkodowaniem wypłaconym przez instytucję ubezpieczeniową (pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r., SPS-023-21116/11).

Jeśli jednak pracodawca jest jedynie pośrednikiem w opłacaniu składek, a faktyczne koszty ubezpieczenia (koszty składek) ponosi pracownik – na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej, wynikającej z przepisów Kodeksu pracy.

Poprzez ubezpieczenie należy bowiem rozumieć nie tylko zawarcie umowy ubezpieczenia, ale także ponoszenie kosztów składek. W sytuacji, gdy wartość składek była potrącana z wynagrodzenia netto pracownika, koszty ubezpieczenia ponosił pracownik, co nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. 

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34777 )
Array ( [docId] => 34777 )