Wypłata świadczeń po zmarłym pracowniku

Data: 21-10-2013 r.

Śmierć pracownika zawsze powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Specyfika takiego sposobu zakończenia współpracy między pracownikiem i pracodawcą polega na tym, że pracodawca nie może już rozliczać się bezpośrednio z zatrudnionym. Najczęściej po pracowniku pozostaje wiele świadczeń, które należy wypłacić osobom uprawnionym. Kodeks pracy przewiduje specjalne zasady ich dziedziczenia, nie dotyczą one jednak wszystkich spadkobierców.

Osobom uprawnionym pracodawca powinien – na ich żądanie – udzielić informacji o przysługujących im świadczeniach. Jeśli pracodawca odmówi wypłaty świadczeń, musi się liczyć z procesem przed sądem pracy z osobami uprawnionymi lub spadkobiercami. Wiąże się to zwykle z koniecznością zapłaty kosztów procesu i odsetek ustawowych.

 

Jeśli pracodawca nie ma pewności, czy dana osoba jest uprawniona do świadczeń po zmarłym, może złożyć sporne świadczenie do depozytu sądowego, powołując się na fakt, iż istnieje spór co do tego, kto jest wierzycielem (art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego). W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejonowego (wydziału cywilnego, a nie sądu pracy), określając przyczynę złożenia do depozytu, którą jest niepewność co do osoby wierzyciela, oraz warunki wypłacenia depozytu.

O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić spierających się wierzycieli, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie (art. 468 Kodeksu cywilnego). Jeśli samo roszczenie pracownika było natomiast sporne, niezależnie od tego, czy dziedziczą je małżonek lub osoby uprawnione do renty rodzinnej, czy też spadkobiercy, muszą oni wystąpić do sądu przeciwko pracodawcy z powództwem o zapłatę.

Sprawy takie rozpoznaje sąd pracy, a osoby dochodzące tych świadczeń korzystają z takich samych przywilejów procesowych jak pracownik.

Przykład:

Pracownik toczył z pracodawca spór o to, czy przysługują mu premie kwartalne oraz nagroda jubileuszowa w łącznej kwocie 30.000 zł. Strony prowadziły pertraktacje ugodowe, ostatecznie jednak nie doszły do porozumienia. Pracownik nosił się z zamiarem złożenia pozwu do sądu pracy, ale wcześniej zmarł. Pracodawca konsekwentnie odmówił wypłaty świadczeń uprawnionej małżonce i synowi. Osoby te, aby uzyskać świadczenie muszą, pozwać pracodawcę przed sądem pracy. Skorzystają z takich samych udogodnień procesowych, jakby sprawę wnosił sam pracownik. Co oznacza między innymi, że będą zwolnieni od obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32644 )
Array ( [docId] => 32644 )

Array ( [docId] => 32644 )