Jedna umowa nie powinna powtarzać się w dwóch świadectwach pracy

Autor: Szymon Sokolik
Data: 28-09-2015 r.

Świadectwa pracy nie można wydać później niż przewidują przepisy – np. w przypadku umów terminowych po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z nich (chyba, że któraś z umów terminowych w tej dacie jeszcze trwa – wówczas wydaje się je po jej zakończeniu). Natomiast świadectwo można wydać wcześniej niż nakazują przepisy. Pod warunkiem jednak, że obejmuje ono umowy zakończone.

Wobec wątpliwości ze stosowaniem obecnych zasad wydawania świadectw pracy po umowach terminowych niektórzy pracodawcy zastanawiali się, czy nie lepiej zawsze wydawać świadectwo pracy – po zakończeniu każdej umowy terminowej. 

Przyjęła się wykładnia, że można tak robić. Jej prawidłowość podkreśla wielu specjalistów oraz ministerstwo pracy (w stanowisku z 22 sierpnia 2011 r., DPR-I-053-73498/BL/PP/11). Taka praktyka sprawia, że nie sposób pominąć żadnego świadectwa pracy ani popełnić błędu co do terminu jego wydania. Może więc pomóc uporządkować dokumentację, choć powoduje dodatkową pracę dla działu personalnego. Być może więc wygodniejsza będzie opisana wcześniej zasada wydawania świadectwa za zakończone umowy terminowe dopiero przy przejściu na umowę na czas nieokreślony. Wszystko to zależy od specyfiki pracodawcy, liczby pracowników i rodzaju oraz długości zawieranych umów. W każdym razie pracodawca ma prawo wcześniej wydać świadectwo pracy za zakończone umowy terminowe, nawet gdyby pracownik wyraźnie się temu sprzeciwiał (w ostateczności świadectwo pracy można wysłać pocztą).

Uwaga: w przypadku gdy za jakieś umowy albo umowę wydano już świadectwo pracy, kolejne świadectwo nie powinno już uwzględniać tych umów, nawet jeśli prosi o to pracownik. Jeżeli pracownik np. zgubił poprzednio wydane świadectwo pracy - można mu co najwyżej wydać odpis poprzedniego świadectwa.

Przykład:

Jedna umowa nie powinna być w dwóch świadectwach

Pracownik miał umowę na 3-miesięczny okres próbny, a następnie umowę na czas nieokreślony, która została rozwiązana po 3 latach. Świadectwo za okres próbny otrzymał od razu po zakończeniu tej umowy, a za czas nieokreślony – na koniec całego zatrudnienia w firmie. Rozstając się z pracodawcą, oświadczył, że zgubił pierwsze świadectwo i domaga się wydania zbiorczego dokumentu obejmującego obie umowy. Pracodawca nie może spełnić jego prośby. Powinien natomiast wydać mu odpis pierwszego (zgubionego) świadectwa. Po uzyskaniu odpisu świadectwa pracy za umowę na okres próbny oraz oryginalnego świadectwa za umowę na czas nieokreślony pracownik będzie mógł udokumentować cały okres zatrudnienia w firmie.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37817 )
Array ( [docId] => 37817 )