Oddelegowanie na podobne stanowisko nie wymaga badań i szkoleń bhp

Data: 17-10-2013 r.

W przypadku czasowego (do 3 miesięcy) oddelegowania pracownika na inne stanowisko, jeżeli pracownik posiada ważne badania, to nie ma potrzeby kierowania go do lekarza medycyny pracy. Sama zmiana miejsca wykonywania pracy, przy zachowaniu tego samego stanowiska nie powoduje konieczności przeprowadzania nowych badań lekarskich.

Przyjmując pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek skierować go na badania wstępne, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W trakcie zatrudnienia pracownik podlega ponadto okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. W opisywanym przypadku pracownik nie zmienia stanowiska (nie dochodzi zresztą do zmiany umowy o pracę lecz jedynie do czasowego oddelegowania). Nie ma więc obowiązku wykonywania badań.

Poza badaniami lekarskimi, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie wstępne obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym,

  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przez:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  2. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
  3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku oddelegowania pracownika na inny oddział na to samo stanowisko nie ma potrzeby ponownego przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Jedynie w razie zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń, pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym lub innym na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Katarzyna Pietruszyńska


Zobacz także:

Więcej na temat czasowego oddelegowania pracownika na inne stanowisko można przeczytać w miesięczniku Prawo pracy Personel od A do Z.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26815 )
Array ( [docId] => 26815 )