Określenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia delegacji

Data: 23-01-2013 r.

Pracodawca ma prawo skierować pracownika do wykonania pracy poza siedzibą pracodawcy. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia delegacji może być zarówno siedziba pracodawcy jak i dom pracownika.

Obowiązek odbycia podróży służbowej musi wynikać z wyraźnego polecenia pracodawcy w tym zakresie. Jak wskazał Sąd Najwyższy (uzasadnienie do wyroku SN z 11 kwietnia 2001 r. (I PKN 35/00, OSNP 2003/2/36), podstawę formalną podróży służbowej stanowi polecenie wyjazdu.

Polecenie odbycia delegacji powinno określać:

  • zadanie do wykonania którego pracownik będzie zobowiązany,
  • miejsce wykonania zadania,
  • termin jego wykonania oraz czas wyjazdu i powrotu z delegacji.
  • miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

Polecając pracownikowi odbycie podróży służbowej pracodawca ma zatem swobodę określenia istotnych jej elementów.

Delegacja może rozpoczynać się poza zakładem

Pracodawca może dobrowolnie określić miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży. W związku z tym, można wskazać, że będzie to zakład pracy bądź miejsce zamieszkania pracownika. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji może jednak zostać określone w sposób nie związany z siedzibą zakładu pracy, stałym miejscem pracy czy też miejscem zamieszkania pracownika.

Jeżeli pracodawca i pracownik ustalili, iż miejscem rozpoczęcia i zakończenia delegacji jest miejsce zamieszkania pracownika, należności z tytułu odbywanej przez pracownika delegacji (w tym m.in. rozliczenie tzw. kilometrówki) powinno następować w oparciu o tak określone miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

Jeżeli jednak z dokumentu delegacji lub też wydanego pracownikowi polecenia odbycia podróży służbowej nie wynika, iż miejscem jej rozpoczęcia i zakończenia jest miejsce zamieszkania pracownika, rozliczenie delegacji powinno nastąpić o oparciu o założenie iż miejscem rozpoczęcia podróży służbowej i jej zakończenia jest miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26761 )
Array ( [docId] => 26761 )