Diety za podróże służbowe w 2013 r.

Data: 16-11-2012 r.

Od nowego roku planowany jest wzrost diet za podróże służbowe zarówno w kraju, jak i zagranicą. W niektórych przypadkach jest on znaczny. Sprawdź szczegóły.

Zmiany w dietach za podróże służbowe przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 31 lipca 2012 r.).

Podróże krajowe

Planuje się wzrost stawki diety za podróż krajową o 30,4%. Wyniesie ona bowiem 30 zł (obecnie jest to 23 zł). Czyli 15 zł otrzyma pracownik za krajową podróż służbową trwającą od 8 do 12 godzin (½ diety). W tym samym stopniu wzrosną pozostałe ryczałty. A zatem ryczałt za nocleg wyniesie 45 zł (150% diety), natomiast za dojazd 6 zł (20% diety).

Istotny jest też przepis projektu, zgodnie z którym „za nocleg podczas podróży krajowej w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety”. Co ciekawe resort pracy proponuje wyjątek od tej zasady. Przepis § 9 ust. 1 projektu rozporządzenia stanowi bowiem, że w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej powyższy limit.

Zmniejszenie diety przy częściowym wyżywieniu

Projekt rozporządzenia przewiduje sposób zmniejszenia należnej diety, w przypadku gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne częściowe wyżywienie. Obecnie bowiem brakuje takiej regulacji dotyczącej podróży krajowych. Przepisy stanowią jedynie, że dieta nie przysługuje m.in. jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Nowe przepisy zakładają zmniejszenie kwoty diety o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie - 25% diety,
  • obiad - 50% diety,
  • kolacja - 25% diety.

Podróże zagraniczne

W przypadku diet i limitów noclegowych za podróż poza granicami kraju możemy zauważyć zróżnicowany wzrost stawek. Dla przykładu stawka diety dla Australii wzrośnie do 88 AUD (a zatem tylko o 1,14%), natomiast dla Islandii aż do 56 EUR (czyli o 55,6%).

Stawki diet określone obecnie w dwóch rozporządzeniach (a od nowego roku w jednym) dotyczą pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Przedsiębiorstwa prywatne mogą natomiast ustalać własne stawki w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę. Nie mogą być one jednak niższe niż te wynikające z rozporządzeń. Jeśli natomiast brak jest takich regulacji, stosuje się stawki określone w rozporządzeniach.

Podstawa prawna:

  • projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 31 lipca 2012 r.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 i 1991),
  • art. 775 § 3 Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Borkowska – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32651 )
Array ( [docId] => 32651 )