Pismo późno dostarczone też wpina się do akt osobowych chronologicznie

Data: 28-02-2014 r.

Doniesiony zbyt późno przez pracownika dokument należy mimo wszystko wpiąć chronologicznie do akt osobowych. Zwykle przyjmuje się, że chodzi tu o datę wydania dokumentu, a nie o dzień doniesienia, jednak przepisy w tej sprawie są niejasne.

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

 

Może zdarzyć się, że pracownik przyniesie z opóźnieniem dokument, np. dyplom ukończenia szkoły. W takim przypadku pojawia się problem, w jaki sposób taki dokument umieścić w aktach osobowych, aby zachować układ chronologiczny.

Kwestia ta nie została jednoznacznie uregulowana w przepisach. W piśmiennictwie zwykle przyjmuje się, że poprzez układ chronologiczny należy rozumieć układ zgodny z datą wydania dokumentu. Czyli jeżeli pracownik doniesie dokument z opóźnieniem, spowoduje to konieczność umieszczenia go w takim miejscu, w jakim znalazłby się, gdyby dostarczono go w terminie.

Z powodów praktycznych warto prowadzić dokumentację w taki sposób, aby w wykazie pomiędzy tytułami poszczególnych dokumentów pozostawiać nieco miejsca na ewentualne dopisywanie tytułów i numerów kolejnych pism. Przykładowo, jeśli pracownik dopiero po kilku miesiącach doniesie świadectwo pracy, można je umieścić pomiędzy dokumentami dostarczonymi wcześniej – stosując symbol numerowo-słowny, np. nr 11A. Dzięki temu nie będzie potrzeby przepisywania wykazu i zmiany numeracji, lecz po prostu pomiędzy dokumentem numer 11 i numer 12 zostanie umieszczony dokument o numerze 11A.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34005 )
Array ( [docId] => 34005 )