Jeśli pracownik się uprze, za pracę w wolną sobotę otrzyma dodatek

Data: 20-02-2014 r.

Pracodawca musi oddać dzień wolny w zamian za pracę w wolną sobotę. Kodeks pracy nie pozwala na wypłatę dodatku zamiast udzielenia takiego dnia wolnego. Jeśli jednak pracownik nie zgadza się na wszystkie proponowane terminy odbioru dnia wolnego, może wymusić wypłatę wynagrodzenia z dodatkiem 100%.

Jeżeli pracownik zostanie wezwany do pracy w wolną sobotę (czyli dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy), pracodawca musi udzielić mu w zamian innego dnia wolnego niezależnie od liczby godzin przepracowanych w taką sobotę. Termin jego wykorzystania pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem. Przepisy nie przewidują w tym przypadku możliwości wyznaczenia dnia wolnego w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy (jak np. w przypadku czasu wolnego za nadgodziny). Odbiór może nastąpić do końca okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła praca w wolną sobotę.

Nie oddano wolnego – będą nadgodziny

W przypadku nieudzielania dnia wolnego w zamian za pracę wykonywaną w dniu wolnym dojdzie do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, a w konsekwencji pracy w godzinach nadliczbowych. Za taką pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%. Jednak w opisywanym tu przypadku wypłata wynagrodzenia z dodatkiem nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 151[3] Kodeksu pracy jedyną przewidzianą przepisami formą rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy jest udzielenie dnia wolnego.

Pracodawca obroni się, gdy nie miał zgody podwładnego

Pracodawca, który nie udziela dnia wolnego za pracę w wolną sobotę, narusza przepisy o czasie pracy i może zostać ukarany przez inspektora pracy. W razie kontroli pracodawca może jednak powołać się na okoliczność, że pracownik uparcie odmawiał odbioru dnia wolnego, a co za tym idzie – nie było możliwe uzgodnienie terminu wykorzystania takiego dnia. Niemniej jednak decyzja o zastosowaniu odpowiedniego środka prawnego należy do inspektora pracy i nie można wykluczyć, że nie uzna tłumaczenia pracodawcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33929 )
Array ( [docId] => 33929 )