Zakaz konkurencji  - nie tylko tam, gdzie jest silna rywalizacja firm

Data: 10-02-2014 r.

Gdy pracodawca uzna, iż wiedza i umiejętności pracownika nie powinny być wykorzystywane w innej firmie działającej na tym samym rynku, nawet regulowanym i o ograniczonej konkurencji, to ma prawo żądać zawarcia umowy o zakazie konkurencji (I PK 14613).

Umowy o zakazie konkurencji mogą być zawierane także przez pracodawców działających na rynkach regulowanych, na których konkurencja jest znacząco ograniczona albo nawet w ogóle nie istnieje.Przekonał się o tym Mirosław K., który w 2000 został członkiem zarządu i dyrektorem ds. technicznych w spółce P., zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej. W tym samym roku podpisał ze swoim pracodawcą umowę o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

W 2007 roku Mirosław K. został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki P. Jego umowa o pracę uległa wówczas zmianie. Podpisał też drugą umowę o zakazie konkurencji.

W 2009 roku Mirosław K. złożył dymisję ze stanowiska prezesa, a następnie rozwiązał umowę o pracę. Mimo że w mocy pozostała umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, były pracodawca odmówił wypłaty odszkodowania z tego tytułu. Okazało się bowiem, że wkrótce po rezygnacji ze stanowiska były prezes objął kierownicze stanowisko w spółce zarządzającej sieciami energetycznymi. Spółka P. odmówiła więc wypłaty odszkodowania, powoławszy się na zapis umowy o zakazie konkurencji. Przewidywał on obowiązek powiadomienia, w terminie 3 dni, o podjęciu przez byłego prezesa jakiegokolwiek zatrudnienia, niezależnie od branży, pod rygorem utraty odszkodowania. Spółka wskazywała też, że były prezes podjął w istocie działalność konkurencyjną.

Mirosław K. skierował przeciwko spółce P. pozew o wypłatę odszkodowania z tytułu obydwu umów o zakazie konkurencji – pierwszej z 2000 i drugiej z 2007 roku.

Ostatecznie spór rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 2014 r. (I PK 146/13). Nie uwzględnił on roszczeń byłego prezesa. W uzasadnieniu SN wskazał, że obowiązywanie zakazu konkurencji wynikającego ze stosunku pracy nie zależy od tego, czy na danym rynku faktycznie istnieje konkurencja i w jakim zakresie działalność pracodawców podlega ograniczeniom wynikającym z regulacji publicznoprawnych.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2014 r., I PK 146/13

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33839 )
Array ( [docId] => 33839 )


Array ( [docId] => 33839 )