Świadectwa pracy – pracodawcom dojdzie kolejny obowiązek

Data: 09-11-2012 r.

Pracodawca, przy wydawaniu świadectwa pracy, będzie musiał wstawić w jego treść pouczenie o możliwości żądania sprostowania tego dokumentu. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli pamiętać o kolejnym obowiązku.

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących świadectw pracy przewiduje kolejny drobny, choć istotny obowiązek pracodawcy. Będzie on musiał pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie do złożenia pracodawcy wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Obecnie pracodawca nie ma takiego obowiązku.

A zatem zgodnie z założeniem zmian w przepisach, w świadectwie pracy ma być zawarte pouczenie o prawie wystąpienia:

  • z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy,
  • sprostowanie świadectwa pracy do sądu pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa przez pracodawcę.

Wniosek pracownika o sprostowanie powinien być złożony pracodawcy w formie pisemnej.

Źródło: Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 21, 3 i art. 612 Kodeksu pracy,
  • § 5-7 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26746 )
Array ( [docId] => 26746 )