W skierowaniu na badania, wpisuje się także jazdy prywatnym autem

Data: 15-11-2013 r.

W skierowaniu na badania profilaktyczne pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych należy wskazać tę okoliczność. Nawet w przypadku, jeśli będą to pojazdy niebędące własnością pracodawcy.

Badania profilaktyczne pracowników są wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Skierowanie na badania powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

  • określenie stanowiska pracy, na którym pracownik poddawany badaniom ma być (lub jest) zatrudniony,

  • informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Jeżeli więc do obowiązków pracownika poddawanego badaniom należy (lub ma należeć) prowadzenie samochodu w celach służbowych, to taka informacja powinna znaleźć się w skierowaniu. Nie ma przy tym znaczenia, czyją własnością będzie wykorzystywany do celów służbowych samochód. Prowadzenie samochodu w celach służbowych wiąże się bowiem z konkretnymi zagrożeniami dla pracownika, np. hałas, wibracje, wymuszona pozycja ciała podczas jazdy itp. Natomiast od rzetelności wypełnienia skierowania zależy zakres badań zleconych przez lekarza profilaktyka.

Ponadto za umieszczeniem w skierowaniu na badania profilaktyczne informacji o prowadzeniu samochodu w celach służbowych przemawia również rozporządzenie ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Od 29 czerwca 2011 r. z przepisów tego rozporządzenia wynika obowiązek kierowania na konsultację okulistyczną oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia osób posiadających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych.

Podstawa prawna:

  • § 4 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.),
  • § 4 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz.U. Z 2013 r. poz. 133).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26836 )
Array ( [docId] => 26836 )