Trudno odzyskać nadpłacone pracownikowi wynagrodzenie

Data: 23-01-2014 r.

Jeśli pracodawca omyłkowo wypłaci pracownikowi wyższą kwotę wynagrodzenia, zatrudniony powinien ją oddać. Do jej potrącenia niezbędna będzie pisemna zgoda pracownika lub sądowy tytuł wykonawczy. Jeśli jednak pracownik wydał pieniądze, bo uznał, że mu się należą – trudno będzie je odzyskać.

Potrącenie z wynagrodzenia pracownika dokonywane mogą być tylko w zakresie wymienionym w art. 87 Kodeksu pracy:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Na potrącenie nadpłaty z kolejnego wynagrodzenia konieczna jest zgoda pracownika, przy czym bezwzględnie musi ona zostać wyrażona na piśmie.

Jeśli pracownik otrzymał wyższą kwotę niż mu przysługiwała, mamy do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem, a co za tym idzie – pracodawca może domagać się zwrotu uzyskanej dodatkowo korzyści.

Należy jednak podkreślić, że ponieważ naliczanie dodatków do wynagrodzenia wymaga specjalistycznej wiedzy, pracownicy nie muszą znać zasad obowiązujących przy takich obliczeniach. Dlatego też wyższa kwota wynagrodzenia nie musiała wcale być przez pracownika przyjęta ze świadomością tego, że mu nie przysługuje. W szczególności będzie tak wówczas, gdy rzeczywiście występuje praca w porze nocnej czy godzinach nadliczbowych i pracownik otrzymuje co miesiąc zróżnicowane kwoty wynagrodzeń. Dlatego też przyjmujemy, że zasadniczo pozostaje w dobrej wierze co do tego, że otrzymane od pracodawcy świadczenie było mu należne.

Po stwierdzeniu nadpłaty pracodawca powinien niezwłocznie poinformować pracownika o stwierdzonej pomyłce, z jednoczesnym wskazaniem kwoty nienależnie wypłaconej oraz wezwaniem pracownika do dobrowolnego zwrotu tej sumy. Brak zgody na potrącenie oznacza, że pracodawca musi dochodzić nadpłaconej kwoty na drodze sądowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33308 )
Array ( [docId] => 33308 )