Związek nie ma wglądu w dane o nagrodach uznaniowych

Data: 31-01-2014 r.

Związki zawodowe mogą pozyskiwać od pracodawcy informacje niezbędne do prowadzenia ich działalności. Chodzi w szczególności o dane dotyczące warunków pracy i zasad wynagradzania. Nie są jednak uprawnione do uzyskania imiennej listy pracowników, którym przyznano nagrody uznaniowe.

Analizując wskazane na wstępie uprawnienie związków zawodowych do uzyskiwania od pracodawcy informacji wskazać należy, że nie dotyczy ono bezwzględnie wszystkich aspektów dotyczących np. zasad wynagradzania. W doktrynie przyjęty został pogląd, iż uprawnienia związków zawodowych co do zasad wynagradzania obejmuje wyłącznie ogólne dane, mówiące o:

  • przyjętych w zakładzie pracy zasadach wynagradzania,

  • wysokości wynagrodzenia ogółu pracowników lub określonej grupy zawodowej czy

  • obowiązujących zasadach premiowania.

Nie uprawniają zaś do uzyskania informacji w zakresie imiennej listy pracowników, którym zakład pracy przyznał dodatkowe świadczenie, niezależnie czy lista ta ma zawierać wyłącznie nazwiska pracowników, bez wskazywania kwot uzyskanych wynagrodzeń.

Zdaniem SN: „Uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników; nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.” (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

W kontekście ujawnienia samej listy pracowników, którzy otrzymali nagrodę należy przyjrzeć się temu pod kątem ochrony danych osobowych. Pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika wyłącznie w zakresie spraw związanych z jego zatrudnieniem. Realizacja żądań organizacji związkowej nie znajduje się w kręgu spraw związanych z zatrudnieniem tego pracownika, zatem przetwarzanie jego nazwiska w ramach tworzonej listy dla organizacji związkowej musiałoby nastąpić za odrębną zgodą tego pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33310 )
Array ( [docId] => 33310 )