Zatrudniając 20 pełnoetatowców też można zrezygnować z ZFŚS

Data: 09-01-2014 r.

Stan zatrudnienia na 1 stycznia danego roku decyduje o formie działalności socjalnej, jaką pracodawca będzie objęty w tym roku. Jednak nawet zatrudniając co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty można się zwolnić z obowiązku tworzenia ZFŚS.

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku, co do zasady, zobowiązany jest tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Można zrezygnować z ZFŚS

Chociaż utworzenie funduszu opłaca się ze względu na możliwe oszczędności na podatku i składce, pracodawca może podjąć decyzję o nietworzeniu go lub jego likwidacji (jeśli fundusz socjalny już działa w firmie) lub też o ograniczeniu wysokości odpisu (możliwe jest również podwyższenie ustawowego odpisu).

Większy pracodawca nie może wybrać wypłaty świadczenia urlopowego zamiast tworzenia ZFŚS. Nawet jeśli zdecyduje się na odstąpienie od tworzenia ZFŚS, nie może w zamian wypłacać pracownikom świadczenia urlopowego.

Rezygnacja w przepisach wewnętrznych

Tryb rezygnacji uzależniony jest od tego, jakie akty prawa wewnątrzzakładowego obowiązują u pracodawcy (układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania) oraz czy w firmie działają związki zawodowe.

Bez względu bowiem na to, czy pracownicy objęci są układem zbiorowym pracy czy też stosuje się do nich regulamin wynagradzania, zapisy o nietworzeniu ZFŚS muszą się znaleźć w tych przepisach. Nie wystarczy w tym przypadku zapis w regulaminie działalności socjalnej (jeśli fundusz działa już w danym zakładzie).

Rezygnację z ZFŚS trzeba uzgodnić

Ze względu na określony w ustawie tryb rezygnacji z tworzenia ZFŚS (obowiązkowy zapis w tej sprawie w przepisach wewnętrznych) pracodawca nie może podjąć decyzji w tym zakresie samodzielnie. Zmiany w układzie zbiorowym pracy oraz regulaminie wynagradzania wprowadzające zapis o nietworzeniu funduszu socjalnego wymagają bowiem uzgodnienia z:
  • związkami zawodowymi lub

  • pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – jeśli w zakładzie nie działają związki zawodowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33305 )
Array ( [docId] => 33305 )