Związkowca też można ukarać karą porządkową

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 08-05-2014 r.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany.

Natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Tylko niewykonanie przez pracownika polecenia służbowego („dotyczącego pracy”), może być zakwalifikowane jako naruszenie „ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy”, o którym mowa w art. 108 § 1 kp i które według tego przepisu stanowi podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regulaminowej
(wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 1990 r., I PRN 26/90).

Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych obejmuje zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę oraz pogorszenia warunków pracy lub płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Nie oznacza to jednak zakazu stosowania kar porządkowych wobec pracownika objętego taką ochroną. Formalnie nie ma więc przeszkód, aby w przypadku wystąpienia przesłanek zastosowania kary porządkowej pracodawca nałożył taką karę na przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej. Swojej decyzji nie musi też konsultować z organizacją związkową.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34824 )
Array ( [docId] => 34824 )