Można czasowo powierzyć inną pracę, ale nie inne miejsce pracy

Autor: Monika Wacikowska
Data: 11-04-2014 r.

Czasowe powierzenie innej pracy może obejmować maksymalnie 3 miesiące w roku kalendarzowym (a zatem na przełomie lat kalendarzowych – w sumie nawet 6 miesięcy). Pozwala ono uniknąć zmiany umowy o pracę. W tym trybie można jednak zmienić rodzaj pracy, ale nie miejsce pracy wynikające z umowy o pracę.

Powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym oznacza tylko i wyłącznie powierzenie innych zadań niż wynikające z umowy o pracę. Oznacza to, że nie można polecić pracownikowi w tym trybie wykonywania pracy w innym miejscu niż określone w umowie o pracę. Taka zmiana możliwa jest bowiem tylko na mocy porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego bądź w ramach podróży służbowej. Polecenie wykonywania pracy w innym miejscu niż miejsce pracy nie mieści się bowiem w pojęciu „powierzenia innej pracy”. Inna praca to inne zadania i obowiązki, nie zaś inne miejsce pracy.

Przykład:

Czasowe wykonywanie obowiązków w innym mieście

Pracodawca prowadzący sieć sklepów wielobranżowych oddelegował jedną z pracownic na 3 miesiące do pracy w Radomiu. Normalnie pracownica zatrudniona jest w Warszawie. Pracodawca nie płacił jej w tym czasie należności z tytułu podróży służbowej, twierdząc, że skorzystał z prawa polecenia pracownicy innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Pracodawca nie miał racji. Jego polecenie nie stanowiło powierzenia innej pracy. Było to polecenie wykonywania pracy w innym miejscu niż miejsce pracy określone w umowie o pracę, które może być dokonane tylko w ramach podróży służbowej. 

 

Natomiast nie ma przeszkód, aby w ramach czasowego powierzenia obowiązków zmienić pracownikowi miejsce wykonywania czynności pracowniczych, jeśli nie powoduje to konieczności zmiany miejsca pracy zapisanego w umowie. Przykładowo: jeśli jako miejsce pracy w umowie wpisano adres siedziby pracodawcy, nie ma przeszkód, aby czasowo przenosić pracownika w ramach tej siedziby.

Zapamiętaj!

Okresu wykonywania na podstawie czasowego powierzenia innych obowiązków niż określone w umowie o pracę nie wykazuje się w świadectwie pracy.

Aby dowiedzieć się:

  • Jakie są 4 warunki czasowego powierzenia pracy bez zmiany umowy o pracę
  • Jak rozumieć zasadę, zgodnie z którą zmiana nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika
  • Co to znaczy, że nowa praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika
  • W jaki sposób oblicza się 3 miesiące czasowego powierzenia obowiązków
  • Czy w ramach powierzenia można także zmodyfikować zadania na obecnym stanowisku pracy
  • Czy zmiany dotyczące czasu pracy również można wprowadzić w drodze czasowego oddelegowania
  • Jak może wyglądać pisemne powierzenie obowiązków
  • Czy można zmienić stanowisko osobom chronionym
  • Czy można stosować czasowe powierzenie innych zadań w okresie wypowiedzenia
Monika Wacikowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34651 )
Array ( [docId] => 34651 )