Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Jeżeli w wyniku niewykonania bądź też nienależytego wykonania swoich obowiązków pracownik wyrządzi szkodę pracodawcy, wówczas ponosi on odpowiedzialność materialną w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę.

Kiedy pracownik będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Za szkodę wyrządzoną pracodawcy pracownik poniesie odpowiedzialność majątkową tylko, jeżeli były to normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła dana szkoda.

Kodeks pracy uzależnia odpowiedzialność pracownika od tego, czy miało miejsce wykonanie lub niewykonanie obowiązków jakie do niego należały i czy nastąpiło to z jego winy.

Po stronie pracodawcy leży obowiązek udowodnienia winy pracownika oraz okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika za szkodę. Powinien on również wykazać wysokość szkody powstałej z winy pracownika.

Ograniczenia odpowiedzialności pracownika

W przypadku, kiedy do powstania szkody przyczynił się pracodawca lub inna osoba trzecia, wtedy pracownik nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej za powstałą lub zwiększoną w ten sposób szkodę.

Odpowiedzialność pracownika będzie wyłączona również wówczas, gdy jest to związane z ryzykiem działalności pracodawcy, jeżeli miało miejsce działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Naprawienie szkody przez pracownika

Odszkodowanie, jakie przysługuje pracodawcy nie może być większe niż wysokość trzykrotnego wynagrodzenia pracownika na dzień, w którym nastąpiło wyrządzenie szkody.

Kwota może zostać jednak obniżona, jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem ugodę, która regulować będzie kwestie naprawienia szkody, w tym pomniejszenie kwoty odszkodowania, jakie przysługiwać będzie pracodawcy.

W przypadku, kiedy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej, decyzją sądu wysokość kwoty odszkodowania również może zostać odpowiednio obniżona, na co wpływ będą mieć okoliczności sprawy, w tym kwestie stopnia winy pracownika.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26810 )
Array ( [docId] => 26810 )


Array ( [docId] => 26810 )