Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Jeżeli pracownikowi powierzono pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub narzędzia czy też odzież i obuwie ochronne z obowiązkiem ich zwrotu albo rozliczenia się, będzie on odpowiadać za szkodę powstałą w tym mieniu do jej pełnej wysokości.

Odmienne uregulowanie odpowiedzialności za mienie powierzone

Kwestia odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone, które zostało mu powierzone jest uregulowana odmiennie od tzw. ogólnej odpowiedzialności materialnej. W związku z tym, pracownik będzie ponosić odpowiedzialność do pełnej wysokości wartości powierzonego mienia, bez względu na to, czy szkoda powstała z winy umyślnej czy też nieumyślnej pracownika.

Co więcej – pracodawca nie jest zobowiązany dowodzić ewentualnej winy pracownika za powstałą szkodę, wystarczające będzie wykazanie, że została poniesiona szkoda.

Prawidłowo powierzone pracownikowi mienie

Istotną kwestią jest również to, czy mienie zostało prawidłowo powierzone pracownikowi i czy wyraził on na to zgodę. Zgoda powinna być wyrażona albo w samej umowie o pracę albo w umowie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Brak jest w przepisach wyszczególnionych kryteriów, których spełnienie warunkuje prawidłowość przekazania mienia pracownikowi, można jednak wnioskować z uregulowań ogólnych, że taka sytuacja będzie mieć miejsce, jeżeli zatrudnienie następuje na stanowisko związane z powierzeniem mienia lub ma miejsce przyjęcie przez pracownika mienia do sprawowania nad nim pieczy.

Kiedy pracownik nie poniesie odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym

W przypadku, kiedy doszło do szkody w mieniu powierzonym pracownikowi, może on uchronić się od ponoszenia pełnej odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn, które były niezależne od niego, np. brak zapewnionych odpowiednich warunków zabezpieczenia i w konsekwencji kradzież przez osobę trzecią.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26814 )
Array ( [docId] => 26814 )