Rodzaj kary porządkowej trzeba uzależnić od przewinienia

Data: 06-05-2013 r.

Kodeks określa, jakie kary można stosować za poszczególne naruszenia. Pracodawca nie ma więc w tym zakresie pełnej swobody. Co więcej – za zastosowanie złej kary można dodatkowo zapłacić.

Upomnienie lub naganę można wymierzyć w każdym przypadku, w którym dopuszczalna jest kara porządkowa, a więc za:

 • nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • nieprzestrzeganie sposobu potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • nieprzestrzeganie przepisów bhp lub ppoż.
 • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Natomiast karę pieniężną można nałożyć tylko za następujące przewinienia:

 • nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych,
 • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Surowiej powinien zostać ukarany pracownik, który umyślnie i w wyniku złej woli nie przestrzegał np. przepisów przeciwpożarowych, narażając przez to pracodawcę na szkodę i który dodatkowo nie jest bardzo sumienny. Mniej surowo powinno się zaś karać osobę, która dopuściła się naruszenia nieumyślnie i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki.

Podejmując decyzję o zastosowaniu konkretnej kary, pracodawca powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • stopień winy pracownika i
 • jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Najłagodniejszą karą jest, niewątpliwie, upomnienie, należy je zatem stosować w przypadkach gdy naruszenie lub wina nie są bardzo ciężkie. Naganę i karę pieniężną stosuje się w poważniejszych przypadkach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26850 )
Array ( [docId] => 26850 )