Zwolnienia z innych przyczyn niż ekonomiczne - nie ma odprawy

Data: 27-03-2013 r.

Fakt, że w zakładzie pracy prowadzone są zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie wyklucza możliwości zwolnienia z innych przyczyn.

Może się zdarzyć i tak, że w trakcie przeprowadzania zwolnień indywidualnych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niektórym podwładnym trzeba będzie rozwiązać umowy z powodów związanych z nimi samymi. Wtedy pracodawca nie ma obowiązku zapłaty odprawy.

Musi jednak pamiętać, aby zgromadzić odpowiednie dowody na to, że przyczyną zwolnienia nie są przesłanki leżące po stronie zakładu pracy. Bowiem w takich okolicznościach pracownicy często kierują sprawy do sądów pracy zarzucając pracodawcy podawanie nieprawdziwych przyczyn wypowiedzenia jedynie w celu uniknięcia obowiązku zapłaty odprawy.

Przykład 1:

Pracodawca jest w trakcie redukcji etatów z powodu złej sytuacji finansowej firmy. Niemniej jednak jeden z podwładnych od kilku miesięcy notorycznie spóźnia się do pracy, jest arogancki i nie potrafi współpracować ze swoim zespołem. Mimo kilkakrotnego upomnienia nie zmienił swojego zachowania i podejścia do pracy. Pomimo, iż redukcja etatów w dużej mierze odbywa się w dziale tego pracownika – jego można zwolnić z powodu jego zachowania. W takiej sytuacji nie będzie on miał prawa do odprawy.

Przykład 2:

Pracownik spóźnił się do pracy. Zaraz po przyjściu wyjaśnił przełożonemu dlaczego tak się stało (opiekunka, która na co dzień zajmuje się dzieckiem zachorowała i pracownik musiał poczekać na zastępstwo). W dziale w którym jest zatrudniony pracownik przeprowadzane są zwolnienia. Pracodawca „wykorzystał” spóźnienie pracownika i rozwiązał z nim umowę w trybie dyscyplinarnym z powodu naruszenia ciężkich obowiązków pracowniczych, jakim było spóźnienie się do pracy. Dzięki takiemu trybowi rozwiązania umowy nie był on zobowiązany do wypłaty odprawy pracownikowi. Takie działanie pracodawcy należy jednak uznać za naruszenie przepisów. Jednorazowe spóźnienie do pracy nie powinno bowiem skutkować zwolnieniem z pracy (tym bardziej w trybie dyscyplinarnym). Dlatego też, jeżeli pracownik odwoła się do sądu ma duże szanse nie tylko na wywalczenie odprawy ale także na przywrócenie do pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 24 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550).

Ewelina Tusińska, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27089 )
Array ( [docId] => 27089 )