Samo wykonywanie dodatkowej pracy nie uzasadnia zwolnienia

Data: 29-04-2013 r.

Pracownik bez zgody i wiedzy pracodawcy może podejmować inną działalność zarobkową, chyba że działalność ta jest konkurencyjna, a pracodawca w czasie trwania stosunku pracy zawrze z pracownikiem pisemną umowę o zakazie konkurencji.

Pracownikowi w czasie zatrudnienia nie można zakazać prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności, chyba że jest to działalność konkurencyjna wobec pracodawcy, a pracownik w czasie trwania stosunku pracy zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji. Dopiero taka umowa, sporządzona pod rygorem nieważności na piśmie, rodzi po stronie pracownika i pracodawcy określone prawa i obowiązki.

Działalność konkurencyjna powinna być wyraźnie zdefiniowana

 

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinna w sposób dokładny określać, jakiej działalności nie wolno pracownikowi podejmować oraz od jakich działań pracownik powinien powstrzymywać się w czasie trwania zatrudnienia. Nie wystarczą bowiem ogólnikowe stwierdzenia zakazujące „prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej”, lecz konieczne jest precyzyjne określenie formy niedozwolonych działań uznanych przez strony za konkurencyjne.

Pracownik musi dbać o dobro zakładu pracy

Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy strony podpisały dodatkowo umowę o zakazie konkurencji – pracownik na mocy „zwykłej” umowy jest zobowiązany do dbania o dobro zakładu pracy.

Jeśli pracownik w czasie świadczenia pracy w obecnym zakładzie pracy wykonuje dodatkowe zadania, lecz nie zaniedbuje przy tym swoich obowiązków, takie zachowanie nie daje podstaw do wyciągnięcia w stosunku do pracownika żadnych sankcji prawnych (ani wyrównania szkody pracodawcy, ani odpowiedzialności dyscyplinarnej). W takiej sytuacji pracodawca może np. rozważyć możliwość zmiany (tj. zwiększenia) zakresu obowiązków pracownika.

Zaniedbanie obowiązków - kara porządkowa a nawet wypowiedzenie

Natomiast w sytuacji, gdy poprzez wykonywanie dodatkowego zatrudnienia pracownik nienależycie wykonuje swoje zadania, możliwe jest nałożenie na pracownika kary porządkowej, a nawet wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. W takiej sytuacji, w piśmie wypowiadającym umowę o pracę pracodawca powinien wskazać dokładnie powód wypowiedzenia umowy, wskazując, w jaki sposób zachowanie pracownika polegające na wykonywaniu dodatkowego zatrudnia w siedzibie pracodawcy bez zgody przełożonego zagraża dobru zakładu pracy i wywołuje negatywne konsekwencje dla pracodawcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26849 )
Array ( [docId] => 26849 )