Za naruszenie klauzuli poufności wynagrodzeń nie zawsze można ukarać

Data: 06-06-2014 r.

Przekazanie przez pracownika innym pracownikom danych objętych tzw. klauzulą poufności wynagrodzeń w celu przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i przejawom dyskryminacji płacowej nie może stanowić podstawy rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy - orzekł SN w wyroku z 26 maja 2011 r. (II PK 304/10).

Nie jest naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnienie współpracownikom danych dotyczących wysokości wynagrodzeń, jeśli następuje to w celu wyjaśnienia ewentualnych zastrzeżeń dotyczących dyskryminacji płacowej w firmie. Takie działanie pracownik nie może być przyczyną:

Nie ma przy tym znaczenia w jaki sposób pracownik pozyskał informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń współpracowników. Przekonał się o tym pracodawca Bartłomieja S. zatrudnionego na stanowisku handlowca. Otóż zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownicy mieli zakaz ujawniania danych dotyczących wynagrodzeń. Bartłomiej S. poprosił kierownika działu handlowego o informację o sposobie wyliczenia swojej premii za IV kwartał 2006 r. W odpowiedzi kierownik wysłał mu e-mailem omyłkowo także informacje na temat wynagrodzeń (w tym premii) innych pracowników działu. Bartłomiej S. przekazał te dane najpierw swojej żonie, a potem kolegom z działu celem wyjaśnienia różnic w wysokości płac.

Pracownicy działu handlowego poprosili kierownika o wyjaśnienie różnic w wynagradzaniu. Kierownik nie umiał jednak tego zrobić, więc obiecał spotkanie w tej sprawie z dyrektorem oddziału. Do tego spotkania ostatecznie nie doszło. Bartłomiej S. najpierw otrzymał zaś karę porządkową, a potem został zwolniony dyscyplinarnie z powodu "złamania obowiązujących w spółce zasad i rozpowszechniania wśród osób nieuprawnionych danych, które stanowiły informacje poufne, czego skutkiem była utrata zaufania do pracownika". Pracownik odwołał się do sądu pracy.

W ocenie SN pracownik postąpił zgodnie z prawem. Ujawnił poufne dane spółki, ponieważ dążył do ustalenia, czy nie doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji płacowej pracowników działu handlowego. W przypadku podjęcia przez pracownika legalnych działań przeciwstawiających się naruszeniu zasad równego zatrudnienia w zatrudnieniu lub dyskryminacji płacowej pracodawca nie może zaś stosować żadnych sankcji.

Więcej wyroków sądów w sprawach pracowniczych publikujemy już w najnowszym wydaniu miesięcznika "Prawa pracy w orzecznictwie".

Źródło:

Wyrok SN z 26 maja 2011 r. (II PK 304/10).

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35034 )
Array ( [docId] => 35034 )