PIP skrupulatniej skontroluje umowy cywilnoprawne

Data: 31-12-2012 r.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach umowy o pracę to wykroczenie zagrożone karą od 1.000 do 30.000 zł. W latach 2013–2015 Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie szeregu kontroli, podczas których przyjrzy się uważniej m.in. zawieraniu takich umów. Pracodawcy powinni spodziewać się również kontroli w zakresie wypłaty wynagrodzeń i bezpieczeństwa pracy.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach jest zawsze umową o pracę, niezależnie od nazwy takiego dokumentu.

Niemniej jednak związki zawodowe, Rada Ochrony Pracy, czy sami pracownicy coraz częściej zgłaszają do PIP nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w przypadkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Dlatego też na lata 2013-2015 Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała kontrole w tym zakresie oraz uruchomiła kampanię informacyjno-promocyjna: „Zanim podejmiesz pracę”, która będzie skierowana zarówno do osób już pracujących, jak i dopiero mających podjąć pracę.

Bezpieczeństwo pracy

Wzmożonych kontroli mogą się spodziewać również firmy o dużym stopniu zagrożenia zawodowego oraz te zakłady, w których dochodzi do częstych wypadków przy pracy.

Jak zapewnia PIP, w ramach programu prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”, pracodawcy i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy merytorycznej w zakresie sposobów ograniczania zagrożeń wypadkowych.

Przygotowana zostanie również kampania informacyjno-promocyjna: „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, która ma być prowadzona przez 3 lata. Jej założeniem jest zmiana świadomości i postaw w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Podjęte działania prewencyjne mają się przyczynić do ograniczenia poziom wypadkowości w miejscu pracy.

Wypłata wynagrodzeń

Poza tym PIP skontroluje w 2013 r. wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych, zarówno pod kątem terminowości, jak i prawidłowości dokonanych wyliczeń.

Przedsiębiorcy mogą się spodziewać również kontroli w zakresie:

  • zatrudniania pracowników tymczasowych,
  • przestrzegania czasu pracy lekarzy i kierowców.

Podstawa prawna:

  • art. 281 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Katarzyna Borkowska, prawnik

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26869 )
Array ( [docId] => 26869 )