Sąd Najwyższy zabrania zastępowania umowy o pracę umową zlecenia

Data: 30-12-2012 r.

Zatrudnienie w warunkach przewidzianych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Chodzi tu o wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

W praktyce często występują sytuacje, że zleceniobiorca w rzeczywistości wykonuje pracę w ramach stosunku pracy. Oznacza to więc, że jest on pracownikiem, a więc stosuje się do niego przepisy Kodeksu pracy.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wydawał wyroki w takich sprawach.

  • wyrok z 21 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 33/99): Nazwana zleceniem umowa, która stanowi podstawę świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie, przewiduje osobiste wykonywanie określonych obowiązków przez zatrudnionego i jego podporządkowanie dyscyplinie oraz zakłada jego odpowiedzialność jedynie z tytułu należytej staranności, a nie za rezultat wykonywanej pracy, jest umową o pracę;
  • wyrok z 5 grudnia 2000 r. (sygn. akt I PKN 127/00): Możliwe jest ustalenie, że umowa nazwana "umową o dzieło" jest umową o pracę;
  • wyrok z 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt I PK 311/07): W świetle art. 22 § 1 i 11 kp sąd może ustalić istnienie stosunku pracy także wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy;
  • wyrok z 30 czerwca 2000 r. (sygn. akt II UKN 523/99): Zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Podstawa prawna

  • Art. 22 § 1, art. 22 § 11, art. 22 § 12 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor Paulina Rybicka-Telec, prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32984 )
Array ( [docId] => 32984 )