Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie wymiaru urlopu po przedstawieniu przez pracownika nowych świadectw pracy

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 07-01-2016 r.

1 października 2015 r. pracodawca zatrudnił 23 osoby. W informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wpisano, że od 1 października do 31 grudnia 2015 r. pracownikom przysługuje 7 dni urlopu wypoczynkowego (w proporcji za 3 miesiące). Po dostarczeniu świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy okazało się, że większość pracowników w bieżącym roku wykorzystała 20 dni urlopu, czyli do wykorzystania pozostaje 6 dni. Czy obecny pracodawca może udzielić pracownikom 7 dni urlopu do końca roku (chociaż wtedy łącznie w 2015 r. wykorzystają po 27 dni), czy należy skorygować informację o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. A jeśli tak, to w jaki sposób?

Jeżeli informacja zawiera zapisy niezgodne z rzeczywistością, pracodawca powinien zaktualizować (poprawić) informację o warunkach zatrudnienia i podać w niej prawidłowe dane, np. dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego.

 

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, chyba że pracownik wykorzystał więcej urlopu;

  2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego, ewentualnie odpowiednio mniej, jeśli u poprzedniego pracodawcy pracownik wykorzystał więcej urlopu, niż mu przysługiwało (tak, aby suma obu tych urlopów nie przekraczała wymiaru określonego w Kodeksie pracy, adekwatnego do okresu przepracowanego u obu tych pracodawców łącznie).

Zatem w  opisanej sytuacji pracodawca powinien poprawić (zaktualizować) informację o warunkach zatrudnienia i wskazać w niej prawidłową ilość urlopu wypoczynkowego.

Dokument musi być aktualny i przekazany w terminie

Gdy którykolwiek punkt informacji o warunkach zatrudnienia ulega zmianie (np. w związku z upływem okresu zatrudnienia zwiększa się wymiar urlopu lub wydłuża okres wypowiedzenia umowy), informacja ta powinna zostać zaktualizowana i przekazana pracownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian, a jeśli rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Wkradł się błąd, zmieniają się dane – trzeba poprawić informację

Załóżmy, że informacja o warunkach zatrudnienia zawiera zapisy niezgodne z rzeczywistością, np. wskutek oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej albo – jak w przypadku opisanym w pytaniu – w związku z opóźnionym dostarczeniem świadectwa pracy z poprzedniego zakładu (zawierającego informacje mające wpływ na zakres danych przekazywanych w informacji o warunkach zatrudnienia). W takim przypadku pracodawca powinien informację poprawić (uaktualnić), podając prawidłowe dane, np. dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. W tym celu wystarczy, że wręczy pracownikom dokument (opatrzony aktualną datą), z którego będzie wynikało, że jest to aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia. W jego treści można podać jedynie te dane, które ulegają zmianie.

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38316 )
Array ( [docId] => 38316 )