Przedwstępna umowa o pracę – w której części akt osobowych ją umieścić

Data: 21-10-2015 r.

W części A akt osobowych gromadzi się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B przechowuje się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, a w części C – dotyczące jego ustania. Przedwstępną umowę o pracę należy umieścić w części A lub B akt osobowych.

Obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika zawierają wykaz dokumentów, których pracodawca ma prawo żądać od kandydata i które kandydat może przedłożyć z własnej inicjatywy. W wykazie nie wymieniono przedwstępnej umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że nie wolno jej tam umieszczać. Po pierwsze, wyliczenie obejmuje tylko dokumenty składane przez kandydata, a nie podpisane przez kandydata i pracodawcę, a po drugie pracodawca powinien elastycznie podchodzić do przepisów rozporządzenia, mając na względzie ogólny obowiązek wynikający z art. 94 ust. 9a kp, czyli prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Skoro umowę przedwstępna zawiera się z kandydatem i należy ją przechowywać, to akta osobowe są odpowiednim do tego miejscem.

Umowę przedwstępną można zamieścić w części A lub B

Umowa przedwstępna dotyczy nawiązania stosunku pracy, ale jest zawierana z kandydatem. Z tego względu może znaleźć się zarówno w części A, jak i B. Nie powinna różnić się w zakresie warunków pracy i płacy od umowy o pracę. Jeżeli w części B będzie poprzedzać umowę o pracę, to porównanie będzie sprawniejsze. Dodatkowym argumentem na umieszczenie przedwstępnej umowy o pracę w części B jest to, że § 6 ust. 2 pkt 2 zawiera jedynie przykładowy, a nie wyczerpujący wykaz dokumentów.

Warto zauważyć, że w razie ewentualnej kontroli akta osobowe będą sprawdzane pod kątem obowiązkowych elementów, a umowa przedwstępna takim nie jest. Kontrolujący może jedynie wyrazić swoją własną opinię na temat jej umiejscowienia.

Ewa Drzewiecka, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37922 )
Array ( [docId] => 37922 )