Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych

Data: 27-02-2013 r.

Pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Pracodawca, który zatrudni pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ma obowiązek udzielić mu dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni w roku. Nie przysługuje on jednak osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Po roku pracy od zaliczenia do danego stopnia niepełnosprawności

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności.

Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności następuje na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Datą zaliczenia jest więc data wydania orzeczenia. Pracownik nabywa zatem po raz pierwszy prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po 1. roku pracy liczonego od następnego dnia po dniu wydania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast prawo do kolejnego urlopu dodatkowego nabywa 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Przedstawienie orzeczenia pracodawcy jest warunkiem skorzystania z urlopu

W wyniku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1 czerwca 2011 r. wszedł w życie nowy przepis art. 20c, zgodnie z którym osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze określone w rozdziale 4 ustawy (w tym prawo do dodatkowego urlopu) odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 2a, tj. od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Wprowadzenie powyższego przepisu nie zmieniło jednak zasad nabywania prawa do dodatkowego urlopu. Pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do urlopu z chwilą spełnienia ustawowych przesłanek, a więc po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, natomiast realizacja tego uprawnienia następuje nie wcześniej niż od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Przedstawienie orzeczenia nie ma więc wpływu na samo nabycie prawa do dodatkowego urlopu, jest natomiast warunkiem skorzystania z tego urlopu, ponieważ dopiero od dnia przedstawienia orzeczenia pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego urlopu pracownikowi, który nabył do niego prawo.

Podstawa prawna:

  • art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 2a ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 1 i ust. 2, art. 20c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

polecam kilka nowszych nieco informacji na tentemat niestetyw naszym kraju wiadomości nieco szybko się dezaktualizują

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26983 )
Array ( [docId] => 26983 )