Pracownikom nie można kazać wziąć urlopów wypoczynkowych

Data: 01-02-2013 r.

Ostateczną decyzję o udzieleniu urlopu wypoczynkowego podejmuje pracodawca. Nie może on jednak nakazać pracownikom wzięcia dni wolnych w określonym czasie np. z powodu przerwy w produkcji.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, a jeżeli taki plan nie jest u pracodawcy sporządzany (dotyczy to pracodawców, u których nie działają związki zawodowe oraz tych, u których organizacje związkowe wyraziły zgodę na rezygnację z tworzenia planu), po porozumieniu z pracownikiem.

Decydując o terminie wykorzystania przez pracownika urlopu pracodawca bierze pod uwagę zarówno wniosek pracownika, w którym wskazuje on datę planowanego odpoczynku, jak również konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

To pracodawca ostatecznie decyduje, czy zgodzi się na propozycję pracownika dotyczącą daty urlopu. Może on także ją nieco zmodyfikować. Uprawnienie to nie daje mu jednak prawa do wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy wbrew jego woli. Wyjątek w tym zakresie dotyczy urlopu:

  • zaległego oraz
  • w okresie wypowiedzenia.

Działanie pracodawcy polegające na odgórnym wyznaczaniu terminu wykorzystania urlopów przez całą załogę, bez uwzględnienia wniosków poszczególnych pracowników, narusza przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

Podstawa prawna:

  • art. 162, 163 § 1-2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor:Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26975 )
Array ( [docId] => 26975 )