Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego dostosowany do wysokości etatu

Data: 13-11-2012 r.

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W przypadku zatrudnienia na część etatu również wymiar tego urlopu należy dostosować do wielkości etatu.

Osobie, która została zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności.

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie określają jak na wymiar urlopu dodatkowego pracownika niepełnosprawnego wpłynie zatrudnienie na część etatu. Niemniej jednak, ustawa określa, że w przypadku kwestii nieuregulowanych w jej treści należy stosować przepisy Kodeksu pracy, w tym regulacje dotyczące urlopów wypoczynkowych.

Niepełny etat – niepełny urlop wypoczynkowy

Obliczanie urlopu pracownika niepełnoetatowego należy zatem rozpocząć od dostosowania wymiaru urlopu do części etatu. W tym celu należy wziąć pod uwagę wymiar urlopu wypoczynkowego podstawowego i dodatkowego a następnie obniżyć go stosowanie do części etatu.

Pracownik ma prawo do:

  • 20 dni urlopu – jeżeli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu wypoczynkowego – w sytuacji gdy przepracował na umowie o pracę co najmniej 10 lat.

W przypadku urlopu dodatkowego pracownika niepełnosprawnego przysługuje on w pełnej wysokości już po roku pracy. Do roku pracy pracownik niepełnosprawny nie ma w ogóle do niego prawa.

W związku z tym, przyjmuje się, że po nabyciu uprawnień do dodatkowego urlopu, pracownik będzie miał prawo odpowiednio do:

  • 30 lub
  • 36 dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Tak obliczony wymiar urlopu należy następnie dostosować do wysokości etatu.

 

Przykład:

Pracownik niepełnosprawny został zatrudniony na 3/4 etatu. Jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, niemniej jednak ma on prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W związku z tym, jego wymiar urlopu należy wyliczyć w następujący sposób:

  • 20 dni + 10 dni = 30 dni,
  • 30 dni x 3/4 = 22,5 dnia, po zaokrągleniu 23 dni.

Tyle urlopu wypoczynkowego w roku będzie miał pracownik niepełnosprawny zatrudniony na 3/4 etatu.

Podstawa prawna:

  • art. 154 § 2, art. 1551 Kodeksu pracy,
  • art. 15 ust 2, art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Autor: Magdalena Jaroszewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26929 )
Array ( [docId] => 26929 )