Zatrudnienie na część roku – urlop proporcjonalny także w planie urlopów

Data: 21-08-2013 r.

Pracownik zatrudniony na część roku kalendarzowego może skorzystać tylko z części urlopu wypoczynkowego – proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Także w planie urlopów należy zaplanować takiemu pracownikowi tylko urlop proporcjonalny. Ale uwaga – bez urlopu na żądanie.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca. Ustalając plan urlopów pracodawca bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planu nie trzeba ustalać, jeśli zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa, lub jeśli nie działa ona w danym zakładzie.

 

W planie urlopów nie uwzględnia się 4 dni urlopu na żądanie. Należy zatem zaplanować odpowiednio 22 dni urlopu wypoczynkowego – w przypadku pracowników zatrudnionych dłużej niż 10 lat lub 16 dni – dla pracowników o stażu krótszym niż 10 lat (w obu przypadkach wymiar ten dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy).

Co istotne, w planie urlopów uwzględnia się tylko okres zatrudnienia pracownika w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że w wypadku umów na czas określony czy umów na zastępstwo, gdzie stosunek pracy wygaśnie w trakcie roku, plan urlopów obejmuje urlop wypoczynkowy przysługujący tylko do dnia, w którym ma ustać stosunek pracy – czyli urlop proporcjonalny.

Należy pamiętać, że plan urlopów może być w każdym czasie zmieniony. Jeśli pracownik, po zakończeniu umowy na czas określony, zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, należy dokonać korekty planu urlopów. Uwzględnić trzeba wówczas cały przysługujący pracownikowi urlop (ale bez dni urlopu na żądanie).

Plan urlopów nie musi uwzględniać całego roku kalendarzowego. Od potrzeb pracodawcy będzie zależało czy sporządzi plan urlopów na cały czy pół roku, czy może z podziałem na poszczególne kwartały.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27065 )
Array ( [docId] => 27065 )