Aneksowanie umowy o pracę na czas określony

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Wszyscy wiedzą, że trzecia umowa o pracę na czas określony jest w swych skutkach umową na czas nieokreślony. Próbą obejścia tego skutku jest zawieranie porozumienia, które zmienia termin zakończenia trwania umowy. Sprawdź, jakie są tego konsekwencje.

Skutki zawarcia trzeciej umowy na czas określony

Jeżeli strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła miesiąca, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, konsekwencją zastosowania fikcji prawnej z art. 25(1) kodeksu pracy jest trwanie umowy o pracę aż do jej rozwiązania, mimo przekonania stron stosunku pracy (lub jednej z nich) o tym, że umowa zawarta na czas określony wyekspirowała z upływem terminu, na jaki została zawarta.

Aneksowanie umowy o pracę na czas określony

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26907 )
Array ( [docId] => 26907 )