Błąd w dacie zawarcia umowy o pracę a konieczność poprawienia jej treści

Autor: Pudzianowska Aleksandra
Data: 13-11-2012 r.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Błędne podanie tych dat nie zawsze będzie wiązało się z koniecznością poprawiania umów o pracę.

Przepisy Kodeksu pracy wymagają wskazania w treści umowy o pracę m.in. terminu rozpoczęcia pracy. Datą zawarcia stosunku pracy będzie data rozpoczęcia pracy wskazana w umowie, a nie data podpisania umowy (poza przypadkami, kiedy daty te pokrywają się).

Stosunek pracy może nawiązać się w każdym dniu, a więc zarówno w dniu pracy, jak i w dniu wolnym od pracy (niedziela, święto, dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). Termin rozpoczęcia pracy, stanowiący jeden z warunków umowy o pracę, z którym prawo wiąże skutek w postaci nawiązania stosunku pracy, nie powinien być zatem utożsamiany z dniem, w którym pracownik faktycznie przystąpi do wykonywania pracy.

Przykład:

W treści umowy o pracę wskazano, że umowa zawarta jest na okres np. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., a jednocześnie jako datę rozpoczęcia pracy wpisano 2 stycznia 2013 r. Takie zapisy są ze sobą sprzeczne. Jeżeli strony chciały zawrzeć umowę o pracę od 1 stycznia, taką też datę należało wskazać jako dzień rozpoczęcia pracy. Nie ma bowiem znaczenia, że jest to święto, czyli dzień wolny od pracy.

Niemniej jednak korekta błędnych dat w umowie o pracę ma sens jedynie wtedy, gdy w momencie wykrycia pomyłki zła data będzie wpływała na prawa i obowiązki stron. W przeciwnym razie należy zostawić dotychczasową treść umowy a jedynie na przyszłość uważać, żeby nie popełnić błędu.

Podstawa prawna:

art. 26, 29 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Pietruszyńska - radca prawny

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Pudzianowska Aleksandra

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27008 )
Array ( [docId] => 27008 )