Czasem można odmówić zatrudnienia kobiecie w ciąży

Data: 05-03-2013 r.

Pracodawca nie ma możliwości niezatrudnienia kobiety jedynie ze względu na płeć. Zakazane jest również dyskryminowanie kobiet, ze względu na to że mogą w najbliższym czasie zajść w ciążę. Co więcej – pracodawca podczas rekrutacji nie ma prawa zapytać o to, czy pracownica jest w ciąży lub czy planuje ją w najbliższym czasie.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej pracodawca ma obowiązek traktować w taki sam sposób ubiegających się o stanowisko mężczyzn jak i kobiety. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest bowiem niedopuszczalna.

Pracodawca więc, nie ma możliwości niezatrudnienia kobiety jedynie ze względu na płeć. Zakazane jest też dyskryminowanie kobiet, ze względu na to że mogą w najbliższym czasie zajść w ciążę. Co więcej – pracodawca podczas rekrutacji nie ma prawa zapytać o to, czy pracownica jest w ciąży lub czy planuje ją w najbliższym czasie.

Osobiste pytanie – tylko wyjątkowo

Od zasady zakazującej pytań o ciążę jest jeden wyjątek. W sytuacji, gdy pracodawca poszukuje pracownika na stanowisko, na którym zabroniona jest praca w ciąży. Takie działanie będzie w pełni uzasadnione i nie będzie nosiło znamion dyskryminacji.

Co prawda zgodnie z Kodeksem pracy od kandydata do pracy można żądać informacji dotyczących:

 • imienia i nazwiska,
 • imion rodziców,
 • daty urodzenia,
 • miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),
 • wykształcenia,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

ale także innych, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (art. 221 § 4 Kodeksu pracy). Mogą być to np. przepisy o ochronie zdrowia pracownicy i zakazie zatrudniania jej przy niektórych pracach.

Pracodawca nie może jednak na tej podstawie odmówić zatrudnienia kobiecie, która w momencie rekrutacji nie jest w ciąży ale może w niej być w najbliższym czasie.

Problem z ZUS

Z jednej strony pracodawca nie może zapytać o ciążę w trakcie rekrutacji (poza opisywanym wyjątkiem) z drugiej zaś ZUS często odmawia wypłaty świadczeń kobiecie, która krótko po zatrudnieniu idzie na zwolnienie w związku z zajściem w ciążę.

W tej kwestii wiele razy wypowiadał się jednak Sąd Najwyższy i jego linia orzecznicza jest dość jednolita. Podtrzymuje stanowisko, że ciężarna pracownica może dążyć do zawarcia z nią umowy o pracę i w ten sposób zagwarantować sobie objecie ubezpieczeniem społecznym. Działanie takie nie będzie sprzeczne z prawem albo mające na celu obejście przepisów, jeżeli umowa ta prowadzi do faktycznej realizacji zatrudnienia spełniającego cechy stosunku pracy.

Zdaniem sądu

Dążenie do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jako cel podjęcia zatrudnienia, nie świadczy jeszcze o zamiarze obejścia prawa, pod warunkiem że umowa o pracę jest faktycznie realizowana (wyrok SN z 6 marca 2007 r ., sygn. akt I UK 302/06, OSNP 2008/7-8/110).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27081 )
Array ( [docId] => 27081 )


Array ( [docId] => 27081 )