Limit umów na czas określony pracownika-emeryta

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Zasadą jest, że trzecia umowa na czas określony jest umową na czas nieokreślony. Poznaj wyjątki od tej zasady i dowiedz się, czy wśród nich znajduje się zatrudnienie pracownika, który jest na emeryturze.

Trzecia umowa terminowa

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli:

  • poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy,
  • o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Należy zatem pamiętać, że trzecia umowa o pracę nie tyle powinna być zawarta na czas nieokreślony, co z mocy prawa jest umową na czas nieokreślony. Oznacza to, że mimo upływu terminu, na jaki została zawarta, nie ulegnie rozwiązaniu.

Wyjątki

Kodeks pracy przewiduje wyłącznie dwa wyjątki, kiedy trzecia umowa na czas określony nie jest równoznaczna w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Dotyczy to umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Wyjątki od powyższej zasady dotyczą wyłącznie rodzaju zawartej umowy, a nie statusu pracownika. Także pracownik, który jednocześnie pobiera emeryturę nie może być trzykrotnie podrząd zatrudniany na czas określony.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26932 )
Array ( [docId] => 26932 )