Ministerstwo Pracy dopłaci do zatrudnienia telepracownika

Data: 20-02-2013 r.

Resort pracy chce w znaczący sposób zachęcić pracodawców do zatrudniania osób wracających do pracy po długotrwałej przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Pracodawcy Ci będą mogli liczyć m.in. na prawie 10.000 zł dopłaty za zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnego rodzica opiekującego się małym dzieckiem lub osoby, która pobierała świadczenie pielęgnacyjne.

Resort pracy przekazał do konsultacji społecznych projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Atrakcyjny telepracownik

Wśród szeregu przepisów zakładających aktywizację osób bezrobotnych, nowy projekt resortu zakłada wypłacanie grantów na telepracę. Rozwiązanie to ma ułatwić powrót do pracy także osobom, które musiały zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Dopłatę otrzyma pracodawca, który stworzy nowe miejsce pracy i zadeklaruje, że będzie zatrudniał telepracownika w pełnym wymiarze przez minimum rok. Jeżeli zdecyduje się na zatrudnienie bezrobotnego na pół etatu – będzie musiał utrzymać stanowisko przez 1,5 roku.

Aby otrzymać grant pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę ze starostwem. Dopiero wtedy Fundusz Pracy wypłaci mu dopłatę w wysokości 6-miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W sytuacji gdy pracodawca nie wywiąże się z warunków określonych umową będzie musiał zwrócić pomoc wraz z odsetkami, liczonymi od dnia otrzymania grantu.

Ważne!

W przypadku rezygnacji z pracy przez samego pracownika objętego grantem przed upływem 12 miesięcy starosta będzie mógł skierować na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego.

Funduszu Pracy dopłaci do utworzenia stanowiska pracy

Projekt zakłada wprowadzenie nowego instrumentu rynku pracy - pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej będą mogli skorzystać:

  • poszukujący pracy absolwenci szkół i wyższych uczelni w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy,
  • studenci ostatniego roku uczelni wyższych.

Jest o co walczyć, gdyż pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej będzie mogła stanowić do 100% kosztów przedsięwzięcia. Będzie ona udzielana do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała preferencyjnemu oprocentowaniu.

Spłacić ją trzeba będzie w ciągu 7 lat. Przewidziana będzie też możliwość skorzystania z 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału.

Natomiast z pożyczki na stworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będą mogli natomiast skorzystać:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • niepubliczne szkoły i niepubliczne przedszkola,
  • żłobki i kluby dziecięce,
  • producenci rolni.

Taka pożyczka będzie udzielana do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres spłaty tej pożyczki będzie wynosił 3 lata.

Zniknie natomiast możliwość refundacji przez starostę z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Źródło: projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Autorzy: Leszek Skupski, Katarzyna Borkowska
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27077 )
Array ( [docId] => 27077 )