Odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę

Autor: Kostecka Anna
Data: 29-03-2012 r.

Jeżeli pracownik w sposób nieuzasadniony rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, to pracodawcy będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie. Jego wysokość będzie zależała od rodzaju umowy o pracę oraz wysokości wynagrodzenia. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

W przypadku gdy pracownik w sposób nieuzasadniony rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, to jego pracodawcy będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania, jakie należy się pracodawcy zależy od:

  • rodzaju umowy o pracę, która uległa rozwiązaniu, oraz
  • od wysokości wynagrodzenia pracownika.

W przypadku gdy rozwiązaniu uległa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, odszkodowanie przysługujące pracodawcy będzie równe wysokości wynagrodzenia pracownika przysługującego za okres wypowiedzenia.
Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – pracodawcy będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Pracodawca nie musi wykazywać wysokości szkody poniesionej na skutek tego, że pracowniki w sposób nieuzasadniony rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Wystarczy, że udowodni, iż rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika było nieuzasadnione, a wysokość odszkodowania zostanie zasądzona przez sąd pracy
w wysokości określonej w kodeksie pracy.

Na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyroku z 29 kwietnia 2005 r. (III PK 2/05), stwierdzając, że nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 kp usprawiedliwia żądanie od pracownika odszkodowania, niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł szkodę.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26900 )
Array ( [docId] => 26900 )