Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Sprawdź, czy należy zsumować wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy czy można wziąć pod uwagę tylko czas trwania ostatniej umowy o pracę.

Okres zatrudnienia u pracodawcy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zakładowy staż pracy

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia zatrudnienia u danego pracodawcy. W związku z tym pojawiło się pytanie - czy do zakładowego stażu pracy należy zaliczyć tylko nieprzerwany okres ostatniego zatrudnienia, czy też należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy?

Oto odpowiedź: Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że przy ustalaniu zakładowego stażu pracy dla celów wypowiedzenia należy zsumować wszystkie dotychczasowe (poprzednie) okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy bez względu na sposób ich ustania i długość przerw pomiędzy poszczególnymi stosunkami pracy.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26919 )
Array ( [docId] => 26919 )