Okres wypowiedzenia zaczyna się w dniu złożenia oświadczenia

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 03-07-2014 r.

Pracodawca nie może złożyć oświadczenia, w którym przesunie rozpoczęcie okresu wypowiedzenia np. na za 2 miesiące. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się bowiem zawsze w dniu złożenia pisma rozwiązującego umowę.

Bieg okresu wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, natomiast jego upływ – w przypadku okresu obejmującego miesiąc lub jego wielokrotność – następuje w ostatnim dniu miesiąca.

W tej kwestii należy zwrócić uwagę na:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2005 r. (sygn. akt III PK 44/05), zgodnie z którym przez użyte w art. 60 kp wyrażenie „w okresie wypowiedzenia” należy rozumieć czas od dokonania wypowiedzenia (złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę) oraz
  • wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 2012 r. (II PK 30/11), w którym SN stwierdził, że okresy wypowiedzenia nie mają charakteru okresów sztywnych. Do przedłużenia okresu wypowiedzenia dochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli w innym dniu niż sobota lub ostatni dzień miesiąca (art. 30 § 21 kp).

W uzasadnieniu tego drugiego orzeczenia SN podkreślił, że okres wypowiedzenia to czas, który ma upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy z mocy oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powoduje rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia z chwilą jego dojścia do drugiej strony („z wyprzedzeniem”), a jego zakończenie w chwili określonej w art. 30 § 21 kp. Okres wypowiedzenia jest bowiem zawsze czasem, który upływa między oświadczeniem woli o wypowiedzeniu a rozwiązaniem stosunku pracy w terminie ustalonym zgodnie z prawem.

Jeżeli więc np. pracodawca wręczy pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę 28 lipca 2014 r., to 3-miesieczny okres wypowiedzenia upłynie 31 października 2014 r. i z tym dniem dojdzie do rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie może jednostronnie, bez porozumienia z pracownikiem ustalić, że umowa rozwiąże się np. z końcem grudnia albo z końcem września.

Więcej na temat prawidłowego sporządzenia wypowiedzenia umowy o pracę i jego uzasadnienia czytaj tutaj.


Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35248 )
Array ( [docId] => 35248 )