Praca na zwolnieniu lekarskim powodem zwolnienia dyscyplinarnego

Data: 12-12-2012 r.

Celem zwolnienia lekarskiego wystawionego pracownikowi jest poprawa jego stanu zdrowia i powrót do pracy. Natomiast jeżeli w czasie zwolnienia pracownik podejmuje dodatkowe czynności może być to zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i prowadzić do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Pracownik podczas zwolnienia chorobowego powinien wracać do zdrowia. Czasem jednak pracownicy podejmują działania, które:

  • mogą wpłynąć na pogorszenie jego stanu zdrowia i tym samym
  • przedłużyć okres niezdolności do pracy - czyli naruszać interes pracodawcy.

W takiej sytuacji pracodawca ma prawo zwolnić pracownika. W tym celu powinien mu wręczyć pismo z rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym. Jeżeli pracownik jest wciąż chory – stosowne pismo należy wysłać pocztą.

W takim przypadku nie należy jednak wpisywać daty rozwiązania umowy. Będzie ją bowiem można określić dopiero gdy wróci do nas informacja o tym, kiedy pracownik odebrał przesyłkę.

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego

Warszawa, ………………….

XYZ Sp z o.o.

ul. Wymyślona 56

00-674 Warszawa

REGON-EKD 998877665544


Pan Marek Nowicki

Kierowca – dostawca

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA


Z dniem ............... rozwiązuję z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia<s> </s>umowę o pracę zawartą 1 czerwca 2006 r. na czas nieokreślony z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy) polegającego na tym, że: w trakcie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, która miała miejsce w dniach 2-13 lipca 2012 r., wykonywał Pan pracę zarobkową w innej firmie, polegającą m.in. na dźwiganiu ciężkich towarów. Praca ta była sprzeczna z celem zwolnienia lekarskiego, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy. Tym samym, w sposób zawiniony, naruszył Pan również istotne interesy pracodawcy.


Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego ‑ Sądu Pracy w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 82.


Wojciech Nowak Prezes Zarządu


Potwierdzenie odbioru przez pracownika (data i podpis pracownika):

Otrzymałem ………………….

Marek Nowicki

Podstawa prawna:

  • art. 41, art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27040 )
Array ( [docId] => 27040 )