Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

Autor: Kostecka Anna
Data: 29-03-2012 r.

Już nie od dziś wiadomo, że najmniej kłopotliwym i najprzyjemniejszym sposobem na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem jest porozumienie stron. Porozumienie stron to czynność, która dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez pracodawcę i pracownika zgodnych oświadczeń, które zmierzają do zakończenia stosunku pracy w określonym terminie.

Jaką umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia

Na mocy porozumienia stron może ulec rozwiązaniu każda umowa o pracę, czyli:

  • umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony,
  • umowa o pracę zawarta na czas określony,
  • umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy,
  • umowa o pracę zawarta na zastępstwo nieobecnego pracownika,
  • umowa zawarta na okres próbny.

Zatem skoro dwie strony mogą zgodnym oświadczeniem woli stron nawiązać stosunek pracy, mogą również w ten sposób go rozwiązać.

Jaka forma jest najlepsza dla porozumienia stron

Każda z umów o pracę, która zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron powinna zostać rozwiązana w formie pisemnej. Trzeba pamiętać, że zachowanie formy pisemnej nie jest wymagane, ale jest istotne dla celów dowodowych.

Czy są jakieś ograniczenia przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Przy tym sposobie rozwiązania umowy o pracę nie ma żadnych ograniczeń. Oznacza to, że pracodawca nie ma np. obowiązku porozumienia się ze związkami zawodowymi. Nie ma też ochrony przed rozstaniem się w tym trybie pracowników w wieku przedemerytalnym, działaczy związkowych czy kobiet w ciąży.

Pracownikom, którzy zgadzają się na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy czy prawo do odwołania się do sądu pracy. Na mocy porozumienia stron można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę nawet wtedy, kiedy znajduje się on na zwolnieniu lekarskim czy na urlopie wypoczynkowym albo w czasie wypowiedzenia.

Czy do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia potrzebna jest przyczyna

Nie ma znaczenia w przypadku tego sposobu rozwiązania umowy o pracę przyczyna rozwiązania stosunku pracy. Warto jednak zauważyć, że jeżeli umowę o pracę rozwiązujemy z pracownikiem na mocy porozumienia stron, ale w związku z przeprowadzanymi w firmie zwolnieniami grupowymi, to trzeba pamiętać, że do takiego rozwiązania znajdują zastosowanie przepisy o tzw. zwolnieniach grupowych a zwalnianemu pracownikowi należy wypłacić odprawę pieniężną.

Co się stanie, jeżeli jedna ze stron nie przyjmie propozycji drugiej strony

Jeżeli propozycja nie zostanie przyjęta przez drugą stronę w wyznaczonym terminie lub niezwłocznie, to przestanie wiązać stronę, która ją składa. Nie oznacza to jednak, że w przypadku opisanym wyżej propozycja zawarcia porozumienia przekształci się zaraz w wypowiedzenie umowy o pracę składane przez pracownika.

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę o pracę zależy tylko i wyłącznie od woli obu stron. Dlatego też pracownik nie ma w żadnym razie roszczenia do pracodawcy o złożenie w tym przedmiocie oświadczenia woli.

 

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26892 )
Array ( [docId] => 26892 )