Termin na wniesienie pozwu o przywrócenie do pracy

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Jeżeli stosunek pracy ustanie poprzez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie stosunku pracy, pracownik może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Sprawdź, ile czasu ma pracownik na złożenie pozwu w sądzie pracy.

Termin na wniesienie pozwu

Ustawowy termin na wniesienie pozwu o przywrócenie do pracy wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Przywrócenie terminu

Kodeks pracy przewiduje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia pozwu, gdy uchybienie terminowi było niezawinione przez pracownika. W tej sytuacji pracownik musi:

  • złożyć wniosek w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz
  • uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

 

Przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu

Nie zawsze wniosek o przywrócenie terminu zostanie uwzględniony przez sąd. W świetle orzeczeń Sądu Najwyższego jako przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu do wniesienia pozwu można wyróżnić w szczególności:

  • usprawiedliwione przekonanie pracownika, że nie przysługuje mu odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia,
  • brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności,
  • podjęcie przez pracownika próby polubownego załatwienia sporu na drodze pozasądowej, choćby za pośrednictwem osób trzecich (np. przedstawicieli związków zawodowych czy jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy),
  • chorobę pracownika.

Znaczne przekroczenie siedmiodniowego terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę mogą usprawiedliwiać tylko szczególne okoliczności trwające przez cały czas opóźnienia.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26928 )
Array ( [docId] => 26928 )