Termin na wniesienie pozwu o przywrócenie do pracy

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Jeżeli stosunek pracy ustanie poprzez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie stosunku pracy, pracownik może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Sprawdź, ile czasu ma pracownik na złożenie pozwu w sądzie pracy.

Termin na wniesienie pozwu

Ustawowy termin na wniesienie pozwu o przywrócenie do pracy wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Przywrócenie terminu

Kodeks pracy przewiduje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia pozwu, gdy uchybienie terminowi było niezawinione przez pracownika. W tej sytuacji pracownik musi:

 • złożyć wniosek w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz
 • uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu

Nie zawsze wniosek o przywrócenie terminu zostanie uwzględniony przez sąd. W świetle orzeczeń Sądu Najwyższego jako przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu do wniesienia pozwu można wyróżnić w szczególności:

 • usprawiedliwione przekonanie pracownika, że nie przysługuje mu odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia,
 • brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności,
 • podjęcie przez pracownika próby polubownego załatwienia sporu na drodze pozasądowej, choćby za pośrednictwem osób trzecich (np. przedstawicieli związków zawodowych czy jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy),
 • chorobę pracownika.

Znaczne przekroczenie siedmiodniowego terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę mogą usprawiedliwiać tylko szczególne okoliczności trwające przez cały czas opóźnienia.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26928 )
Array ( [docId] => 26928 )


Array ( [docId] => 26928 )