Umowa na okres próbny, a potem bezterminowa – muszą być 2 świadectwa

Data: 10-03-2014 r.

Obecnie nie należy wydawać wspólnego świadectwa pracy za umowy terminowe i bezterminowe. Nawet w przypadku, gdy strony zawarły umowę na okres próbny, a zaraz po niej umowę na czas określony. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy z 20 listopada 2013 r.

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu na podstawie kilku umów terminowych, pracodawca ma obowiązek wydać mu zbiorcze świadectwo pracy obejmujące te umowy najpóźniej po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z nich. Jedynie wówczas, gdy w chwili upływu tych 24 miesięcy ostatnia z umów terminowych nie jest zakończona, pracodawca może poczekać z wydaniem zbiorczego świadectwa do jej zakończenia. Jeśli zaś pracownik tego zażąda, świadectwo trzeba wydać wcześniej, po zakończeniu którejkolwiek z umów terminowych.

Ministerstwo pracy: za umowy terminowe jest osobne świadectwo

Wydawanie zbiorczych świadectw pracy dotyczy tylko umów terminowych (czyli umów: na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo i na okres próbny). Nie dotyczy zaś umowy na czas nieokreślony. Jeżeli więc strony zawierają umowę na czas nieokreślony, to świadectwo pracy za nią wydaje się dopiero po jej zakończeniu, niezależnie od tego, jak długo miałaby trwać. Powstaje jednak pytanie, kiedy wydać świadectwo pracy, jeśli np. po umowie na 3-miesięczny okres próbny (czy na czas określony) strony zawierają umowę na czas nieokreślony.

Przede wszystkim – zdaniem Ministerstwa Pracy – w takiej sytuacji trzeba wydać oddzielne świadectwa pracy za oba zatrudnienia. Jest to dość kontrowersyjne, zwłaszcza w przypadku gdy umowa bezterminowa kończy się przed upływem dwóch lat od zawarcia pierwszej z umów terminowych (patrz: przykład).

Przepis nie precyzuje, kiedy wydać świadectwo za zakończoną 3-miesięczną umowę na okres próbny, jeśli po niej strony zawierają umowę na czas nieokreślony. Można więc to zrobić już po zakończeniu umowy na okres próbny albo dopiero po 24 miesiącach od jej zawarcia, czyli w trakcie trwania umowy na czas nieokreślony, albo w chwili jej zakończenia.

Lepiej nie czekać 24 miesięcy

Radzimy jednak, aby w takiej sytuacji nie czekać dwóch lat z wydaniem świadectwa za umowę na okres próbny. Przechodząc na umowę bezterminową, łatwo bowiem zapomnieć, kiedy upływa 24-miesięczny termin. Natomiast pracownik z pewnością nie upomni się o świadectwo za umowę sprzed lat, skoro nadal pracuje. Najlepiej więc przyjąć następującą zasadę:

  • jeśli strony zawierają kilka kolejnych umów terminowych, można poczekać z wydaniem za nie świadectwa pracy do zakończenia ostatniej z nich (chyba że już po którejś wcześniejszej upłynął 24-miesięczny termin albo pracownik zażąda świadectwa wcześniej),
  • jeżeli jednak strony przechodzą na umowę na czas nieokreślony, warto od razu wydać świadectwo za poprzednie umowy terminowe, bez czekania 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej z nich.

Dzięki temu nie trzeba pilnować terminów upływu 24 miesięcy przy poszczególnych umowach różnych pracowników.

Przykład:

Dwa świadectwa w tym samym czasie

Pracownik ma umowę na okres próbny na 3 miesiące (od listopada 2012 roku do stycznia 2013 r.), a po niej umowę na czas nieokreślony, która została wypowiedziana i rozwiązuje się już 30 kwietnia 2014 r. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy nie można wydać jednego wspólnego świadectwa pracy za obie umowy. Trzeba wydać dwa oddzielne świadectwa – w dniu 30 kwietnia 2014 r.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34142 )
Array ( [docId] => 34142 )


Array ( [docId] => 34142 )