Umowa na zastępstwo – rodzaj nieobecności i data końcowa

Autor: Sokolik Szymon
Data: 23-06-2012 r.

Zawieraniu umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika często towarzyszą dwa dylematy. Po pierwsze: jak prawidłowo zapisać rodzaj usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej? Czy w ogóle trzeba go dokładnie wskazywać? I drugi dylemat: czy w umowie na zastępstwo podawać jej datę końcową?

Wzór umowy na zastępstwo - fragment

1. Pracownik zostaje zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo, na czas nieobecności pracownicy Krystyny Skibińskiej, spowodowanej korzystaniem z uprawnień związanych z urodzeniem dziecka, na stanowisku kontroler jakości.

Czy w umowie o zastępstwo trzeba wskazać jej datę końcową

W umowie na zastępstwo trzeba wpisać imię i nazwisko zastępowanej osoby oraz podać powód jej usprawiedliwionej nieobecności. Nie ma natomiast obowiązku podawania dokładnego dnia zakończenia umowy. Jeżeli nie wskażemy takiego dnia, umowa będzie trwała tak długo, jak długo potrwa nieobecność zastępowanego pracownika i nie będzie potrzeby jej przedłużania przedłużać (nie należy jednak pisać, że umowa o zastępstwo została zawarta „na czas nieokreślony”).

Umowa o zastępstwo rozwiązuje się w takiej sytuacji automatycznie, bez konieczności jej wypowiadania, z upływem dnia poprzedzającego powrót zastępowanego pracownika (dlatego lepiej nie pisać „umowa rozwiązuje się z dniem powrotu zastępowanego pracownika”). Oczywiście można też zakończyć ją wcześniej – za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną lub drugą stronę.

Dyskusyjne natomiast jest, czy w sytuacji, gdy podano datę końcową umowy o zastępstwo, a zastępowany pracownik wrócił wcześniej, umowa sama się rozwiązuje, czy trzeba ją wypowiedzieć (za 3-dniowym okresem wypowiedzenia).

 

Jak zapisać rodzaj nieobecności zastępowanego pracownika

Przepisy nie wskazują, jak należy zapisać w umowie na zastępstwo rodzaj nieobecności osoby zastępowanej. Nie zabraniają też nieobecność zastępowanego pracownika określić także w taki sposób, aby obejmowała kilka okresów jednej nieobecności lub kilka nieobecności występujących po sobie, o ile da się je wymienić w umowie (np. urlop wypoczynkowy + bezpłatny). Pomiędzy tymi okresami nie może być jednak przerw (ponieważ powrót zastępowanego pracownika do pracy oznacza koniec umowy na zastępstwo).

Wydaje się nawet, że nie jest błędem samo wpisanie np. „na czas usprawiedliwionej nieobecności Pani X” (przynajmniej przepis tego wprost nie zabrania).

Przy ogólnym zapisie (takim, jak w prezentowanym wzorze – na czas nieobecności rodzicielskiej) umowa o zastępstwo potrwa tak długo, jak długo będzie trwać nieobecność rodzicielska osoby zastępowanej, a więc np. aż do końca urlopu wychowawczego.

Sokolik Szymon

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26952 )
Array ( [docId] => 26952 )