Umowa na zastępstwo

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Umowa na zastępstwo jest to odmiana umowy na czas określony. Pracodawca ma prawo zatrudnić na stanowisko nieobecnego pracownika z powodów usprawiedliwionych innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony - zwaną umową o pracę na czas zastępstwa.

Zgodnie z kodeksem pracy art. 25 § 1 kodeksu pracy umowa na zastępstwo jest to umowa, która zawarta zostaje, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy rozumie się w tym przypadku wszystkie okresy zawieszenia obowiązku świadczenia pracy niezawinione przez pracownika.

Z kodeksu pracy wynika, że pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem nieograniczoną liczbę kolejnych umów na zastępstwo. Ważne jest, by istniała faktyczna potrzeba zastępstwa nieobecnego pracownika. Nie obowiązuje więc reguła dotycząca umów na czas określony, w myśl której trzecia kolejna umowa przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony pod warunkiem, że strony stosunku pracy zawarły poprzednio dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła jednego miesiąca.

Celem umowy na zastępstwo jest zapewnienie przez pracodawcę ciągłości zatrudnienia w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Umowa na zastępstwo danego pracownika nie jest odrębnym rodzajem umowy o pracę, ale specyficznym rodzajem umowy na czas określony.

Umowę na czas zastępstwa należy zawrzeć w formie pisemnej. Kodeks nie zawiera co prawda takiego wymogu, jednak pisemna umowa stanowi doskonały dowód, potwierdzający fakt jej zawarcia oraz jej treść. Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje pracownik, drugi pozostaje w jego aktach osobowych u pracodawcy.

W umowie zawieranej na czas zastępstwa przede wszystkim należy określić strony, które ją zawierają, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26954 )
Array ( [docId] => 26954 )