W jakim języku należy zawrzeć umowę o pracę z obcokrajowcem

Autor: Kostecka Anna
Data: 29-03-2012 r.

Załóżmy, że pracodawca zamierza zatrudnić obcokrajowca. Pracownik chciałby, aby umowa o pracę była zawarta w języku angielskim. Czy zawarcie takiej umowy będzie zgodne z prawem? Od czego zależy, w jakim języku zawierana jest umowa o pracę? W jakim języku pracodawca powinien zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem niebędącym obywatelem RP? Przeczytaj tekst i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Właściwy język przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 z późn. zm.) na terytorium RP przy m.in. wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

  • osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium RP w chwili zawarcia umowy oraz
  • umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium RP.

Powyższe przepisy stosuje się również do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów, np. informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika.

 

Umowa o pracę z obcokrajowcem

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w:

  • w wersji lub wersjach obcojęzycznych obok wersji polskojęzycznej (podstawą wykładni będzie wersja w języku polskim, jeśli osoba świadcząca pracę jest obywatelem RP),
  • tylko w wersji obcojęzycznej na wniosek osoby świadczącej pracę władającej tym językiem obcym, w którym sporządzana ma być umowa, jeśli osoba taka została pouczona o możliwości sporządzenia umowy w języku polskim.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Kontrolę używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy – wbrew obowiązkowi – sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26894 )
Array ( [docId] => 26894 )