W jakim języku należy zawrzeć umowę o pracę z obcokrajowcem

Autor: Kostecka Anna
Data: 29-03-2012 r.

Załóżmy, że pracodawca zamierza zatrudnić obcokrajowca. Pracownik chciałby, aby umowa o pracę była zawarta w języku angielskim. Czy zawarcie takiej umowy będzie zgodne z prawem? Od czego zależy, w jakim języku zawierana jest umowa o pracę? W jakim języku pracodawca powinien zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem niebędącym obywatelem RP? Przeczytaj tekst i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Właściwy język przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 224 z późn. zm.) na terytorium RP przy m.in. wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

 • osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium RP w chwili zawarcia umowy oraz
 • umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium RP.

Powyższe przepisy stosuje się również do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów, np. informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika.

Umowa o pracę z obcokrajowcem

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w:

 • w wersji lub wersjach obcojęzycznych obok wersji polskojęzycznej (podstawą wykładni będzie wersja w języku polskim, jeśli osoba świadcząca pracę jest obywatelem RP),
 • tylko w wersji obcojęzycznej na wniosek osoby świadczącej pracę władającej tym językiem obcym, w którym sporządzana ma być umowa, jeśli osoba taka została pouczona o możliwości sporządzenia umowy w języku polskim.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Kontrolę używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy – wbrew obowiązkowi – sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26894 )
Array ( [docId] => 26894 )


Array ( [docId] => 26894 )