Więcej środków na aktywizację bezrobotnych

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 13-09-2012 r.

W ramach unijnego programu Kapitał Ludzki, rząd planuje zwiększyć pulę środków finansowych, które miałyby posłużyć do aktywizacji osób bezrobotnych i wzrostu zatrudnienia. Chodzi szczególnie o obszary tzw. wykluczenia społecznego, gdzie skupiska osób nie mających pracy przez długi okres zatrudnienia zdecydowanie dominują nad liczbą posiadających stałą pracę.

Jednocześnie program ma skupiać się na poprawie zdolności adaptacyjnych w odniesieniu np. do pracowników, którzy muszą się przekwalifikować lub w inny sposób dostosować do zmieniających się realiów na rynku pracy. Tutaj kluczowe znaczenie będzie miała rola edukacyjna.

Zgodnie z harmonogramem, na dofinansowanie projektów w zakresie aktywizacji bezrobotnych może trafić dodatkowa kwota ponad 163 mln euro. Środki mają pochodzić z przesunięć w ramach realizacji programów unijnych – oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody na taki krok ze strony Komisji Europejskiej.

Cała pula zostanie odpowiednio rozdysponowana, a 85 proc. z tej kwoty trafi do powiatowych urzędów pracy. Te ostatnie zajmą się dystrybucją środków wśród bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych o dosyć krótkim stażu na rynku.

Działania wspierające mają się bowiem skupić tutaj również na zachęceniu do pracy bądź znalezieniu zajęcia osobom, które skończyły szkołę lub studia, a nie są w stanie uzyskać stałego zatrudnienia.

 

Program Kapitał Ludzki to cały szereg inicjatyw na rzecz pobudzenia rynku pracy zarówno w skali ogólnokrajowej, jak też w odniesieniu do poszczególnych regionów. Łączne środki, jakie zostały przewidziane na ten cel w latach 2007-2013, to 11,5 mld euro.

Z tej kwoty aż 9,7 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast pozostałą część stanowi kapitał krajowy. W rezultacie wkład Unii Europejskiej w rozwój i wdrożenie programu sięga tutaj 85 proc.


Zobacz także:

Ministerstwo Finansów: Polsce nie grozi recesja

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26972 )
Array ( [docId] => 26972 )