Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Data: 02-01-2013 r.

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W tym czasie pracownikowi można zakazać przebywania na stanowisku pracy i wykonywania dotychczasowych obowiązków. Często w takich sytuacjach, pracodawca nie chce, aby osoba zwolniona miała dostęp do strategicznych dokumentów firmy.

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W tym czasie pracownikowi można zakazać przebywania na stanowisku pracy i wykonywania dotychczasowych obowiązków. Często w takich sytuacjach, pracodawca nie chce, aby osoba zwolniona miała dostęp do strategicznych dokumentów firmy.

Pracodawcy, którzy nie chcą, aby pracownik, któremu wypowiedziano umowę, dalej wykonywał pracę, miał dostęp do dokumentów firmowych, kontaktów itp. często zwalniają go z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli jednak pracodawca nakazuje pracownikowi najpierw rozliczyć stanowisko pracy to, mimo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, musi dopuścić pracownika do swojego stanowiska w takim zakresie, aby umożliwić mu wywiązanie się z nałożonego obowiązku. Po wykonaniu tej czynności może mu jednak zakazać wykonywania pracy lub chociażby przebywania na dotychczasowym stanowisku. Takie działanie ma bowiem na celu ochronę interesów pracodawcy.

 

Urlop w terminie wskazanym przez pracodawcę

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W związku z tym, to od pracodawcy zależy, w którym momencie wypowiedzenia udzieli pracownikowi urlopu, a ten jest zobowiązany w tym czasie go wykorzystać.

W przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, nie ma aż takiego znaczenia, kiedy pracodawca wskaże pracownikowi urlop. W sytuacji opisanej w pytaniu, pracodawca może więc zgodzić się, na wykorzystywanie przez pracownika urlopu w styczniu, gdyż przez cały okres wypowiedzenia pracownika i tak nie ma w pracy.

Należy jednak pamiętać, że samo zwolnienie z obowiązku pracy nie jest tożsame z udzieleniem urlopu. W wypowiedzeniu należy dokładnie wskazać, przez którą część wypowiedzenia pracownik wykorzystuje urlop. Jeżeli pracodawca tego nie określi, nie będzie mógł tego doprecyzować po zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Zdaniem SN:

Skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie jest obowiązany do podporządkowania się poleceniom pracodawcy świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie (wyrok SN z 5 lipca 2005 r., I PK 176/04, OSNP 2006/9-1/154).

 

Podstawa prawna:

 

Ewelina Tusińska

 

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27056 )
Array ( [docId] => 27056 )