Niepełnosprawnym kierowcom pomaga karta parkingowa

Kategoria: Auto i prawo
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 08-06-2012 r.

Osoby niepełnosprawne, które poruszają się specjalnie dostosowanymi dla nich pojazdami, mają prawo do parkowania na miejscach specjalnie w tym celu wydzielonych, czyli tzw. kopertach. Dokumentem, który uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na kopertach, jest karta parkingowa. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w taki sposób, aby można było ją zobaczyć i odczytać.

Niebieski dokument wkładany za szybę auta, czyli karta parkingowa, uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. Możliwość taka wynika z przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być też zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Opracowany został wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który przyjęła także Polska. Dzięki temu posiadacz takiej karty może korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych w każdym kraju Unii bez względu na to czy jest jego obywatelem.

Organem upoważnionym do wydawania karty parkingowej jest starosta, zaś za jej wydanie pobierana jest opłata w wysokości ustalonej przez ministra transportu. Dział wydający karty parkingowe może się znajdować przy Urzędzie Miasta, bądź przy Starostwie Powiatowym. Informację o tym, można uzyskać np. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na wydanie karty parkingowej czeka się zwykle kilka dni, a obywatele polscy, spełniający kryteria otrzymania karty, mogą posługiwać się nią na terenie wszystkich państw UE, jeśli przestrzegają zasad prawa drogowego danego kraju i zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdami samochodowymi oznaczonymi kartą parkingową mogą także nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy także: kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć: kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia), kserokopię dowodu osobistego, fotografię 3,5x4,5 cm oraz wniosek o wydanie wypełniony na odpowiednim formularzu. Należy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł. Podczas składania wniosku otrzymuje się numer konta bankowego, na które należy wpłacić pieniądze.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27195 )
Array ( [docId] => 27195 )