Gdzie szukać pomocy w sporze z ubezpieczycielem

Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 07-04-2012 r.

Kiedy przydarzy Ci się stłuczka lub Twój samochód zostanie skradziony, a firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża wartość poniesionej szkody, możesz zawsze zwrócić się o bezpłatną pomoc do instytucji powołanych specjalnie do pomocy klientom w tego rodzaju sporach.

Rzecznik Ubezpieczonych

Pomóc w wyżej opisanej sytuacji może Ci Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, czyli instytucja powołana specjalnie do reprezentowania klientów w sporach z firmami ubezpieczeniowymi.
Rzecznik Ubezpieczonych otrzymując pisemną skargę od niezadowolonego klienta, może podjąć interwencję w jego sprawie, czyli wystąpić do zakładu ubezpieczeń z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, a w następnie jeśli uzna, że ubezpieczyciel bezpodstawnie odmówił wypłaty odszkodowania, może wnieść o wypłatę odszkodowania klientowi.

Skarga

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Rzecznika Ubezpieczonych, skargę i prośbę o interwencję musisz złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

W skardze na ubezpieczyciela trzeba podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu. Trzeba także krótko przedstawić stan faktyczny dotyczący szkody oraz napisać, dlaczego nie zgadzasz się ze stanowiskiem firmy ubezpieczeniowej. Dobrze jest także dołączyć kserokopie korespondencji z zakładem ubezpieczeń oraz kopie innych istotnych w tej sprawie dokumentów.

 

Sąd polubowny

Konfliktową sytuację z ubezpieczycielem możesz także próbować rozwiązać w sądzie polubownym, który działa przy Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Wyrok sądu polubownego oraz zawarta przed nim ugoda, mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Podstawowym warunkiem jest jednak, żeby obie strony, czyli konsument i ubezpieczyciel, zgodzili się na warunki ugody.

W sądzie polubownym opłata rejestracyjna wynosi 15 zł, zaś arbitrażowa zależy od wysokości dochodzonej kwoty. Nie może być jednak niższa niż 100 zł. Kwota sporu musi być natomiast niższa niż 1000 zł.

Komisja Nadzoru Finansowego

Poskarżyć się na ubezpieczyciela możesz również w Komisji Nadzoru Finansowego, której jednym z zadań jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego. Skargę należy wysłać na adres: Komisja Nadzoru Finansowego, Departament Ochrony Klientów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Rzecznik Konsumentów

Pomocy możesz szukać także u Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który znajduje się w każdym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta. Rzecznik Konsumentów może wystąpić do zakładu ubezpieczeń z prośbą o wyjaśnienie, lub przekazać sprawę Rzecznikowi Ubezpieczonych.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27800 )
Array ( [docId] => 27800 )