Kara za brak ubezpieczenia OC samochodu

Autor: Szczurek Piotr
Data: 16-08-2012 r.

W przypadku gdy właściciel pojazdu spóźnia się z opłaceniem ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na niego karę w wysokości 3000 zł (w przypadku samochodów osobowych) i 4500 zł (w przypadku samochodów ciężarowych).

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie OC) za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Każdy właściciel pojazdu obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. Wyłączenie dotyczy zatem tylko pojazdów z charakterystycznymi żółtymi tablicami.

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się zwykle na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu można przedłużyć umowę z obecnym ubezpieczycielem lub też go zmienić. W każdym wypadku jednak konieczne jest posiadanie ubezpieczenia, o ile posiadany przez nas pojazd pozostaje zarejestrowany.

Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia, zawierającej między innymi określenie wysokości składki ubezpieczeniowej oraz pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, a także o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia. W razie jego braku, umowa ulega przedłużeniu. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane, jak policja lub Inspekcja Transportu Drogowego, lub uprawnione, w tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązana wnieść opłatę w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów osobowych i trzykrotności – w przypadku samochodów ciężarowych, a zatem odpowiednio - 3 000,00 zł oraz 4 500,00 zł. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania ochrony ubezpieczeniowej.

Najniższa opłata – w wysokości 20% kwoty – pobierana jest w przypadku, gdy przerwa w okresie ubezpieczenia nie przekraczała 3 dni. Do 14 dni kwota ta wynosi natomiast 50% opłaty.

Dotychczas kierowcy, którzy spóźnili się z wniesieniem opłaty za ubezpieczenie OC lub nie wnosili jej celowo, ponieważ nie korzystali ze swoich pojazdów, nie ponosili z tego powodu konsekwencji, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostali zatrzymani do kontroli przez policję. Sytuacja ta uległa jednak zmianie.

Od pewnego czasu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada dostęp do bazy zarejestrowanych pojazdów, do którego trafiają zawiadomienia od ubezpieczycieli o zawarciu umowy ubezpieczenia. Tym samym sprawdzenie, czy właściciel pojazdu nie zalega z zapłatą ubezpieczenia stało się bardzo łatwe, a co za tym idzie na spóźnialskich kierowców nakładane są wspomniane wyżej kary, nawet jeśli samochód przez cały czas stoi w garażu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na skutek przeprowadzonej kontroli może zwrócić się o okazanie w terminie 30 dni dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia lub dokumentów, z których wynika, że obowiązek ubezpieczeniowy z jakiegoś powodu posiadacza pojazdu nie dotyczy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27819 )
Array ( [docId] => 27819 )